Kufiske mynter

Kufiske mynter er en betegnelse på eldre arabiske mynter med innskrifter i kufisk skrift. De kufiske gullmyntene kalles dinarer og sølvmyntene kalles dirhemer som ofte ble klippet opp for å få riktig vekt ved en eventuell handel. Myntene er som regel billedløse og bare forsynt med skrift, som for eksempel sitater fra Koranen, pregeår og som oftest også myntherrens og pregestedets navn.