Bronsealder

Bronsealderen i Norge regnes fra cirka år 1800 til ca 500 f. Kr.   Cirka år 1100 f.Kr endret gravskikkene seg, og kremasjon ble den vanlige formen for begravelse. Fra denne tiden (1100) og perioden frem til år 500 f.Kr kalles Yngre bronsealder.  Jordbruk og husdyrhold fortsatte utviklingen sin. For eksempel tok folk i bruk hest og plog (ard). Og selv om arbeidsredskapen fortsatt var hovedsakelig laget i stein og tre, begynte metall å komme til landet. Dette skyldtes i hovedsak at handel begynte å ta seg opp. Skinn fra Norge var populært i Sør-europa og ble gjerne betalt med bronse.

Pålestav fra Bronsealder funnet av NMF-medlem Stig Nather-Aafarli  i Danmark (Foto: Per Sibe)

Pålestav fra Bronsealder funnet av NMF-medlem Stig Nather-Aafarli i Danmark (Foto: Per Sibe)