Eldre jernalder

av Harald Kjelstad
Jernalderen er delt i en eldre og en yngre del. Eldre jernalder er delt inn i førromersk tid, romertid og folkevandringstida.

Øks fra Jernalderen funnet på Gotland

Øks fra Jernalderen funnet på Gotland

Eldre jernalder starter 500 før Kristus og går fram til 500 etter Kristus. I jernalderen lærte vi oss kunsten å smi jern. Det ble en stor og viktig hendelse. I denne perioden ble folkene her til lands stadig mer knyttet til hendelsene lenger sør i Europa. Romerske klesstiler og skikker, utstyr, våpen og smykker kom til å få stor innvirkning på folk lenger nord også.

Klima og landskap
I eldre jernalder var det kaldere og mer nedbør enn i bronsealderen. Klimaet var omtrent slik det er i dag. Breene begynte å vokse igjen, og skogen gikk ikke så høgt til fjells som før. Skogene bestod av lauvskog og furuskog og fortonte seg nok lysere og åpnere enn i dag. Helt i slutten av perioden kom grana til Trøndelag fra øst.

Klimaforverringa førte til at folk måtte bygge bedre hus enn før. Folk måtte samle vinterfor og holde husdyra inne om vinteren.

Havnivået i eldre jernalder varierte fra 12-15 m over dagens nivå rundt 500 år f. Kr. til 8-10 m over nåtidsnivået i tida omkring Kristi fødsel og 5-6 m rundt 600 etter Kristus.

Handel og samfunnsendringer
Menneskene levde mest av fiske, jakt, fangst og sanking på Vestlandet. Norge var forholdsvis lite egnet til produksjon av korn og jordbruksprodukter. Vi handlet med andre land og byttet til oss korn og fikk et noe endret kosthold.

Etter at Norge hadde vært i kontakt med Romerriket, ble det en økt militarisering av samfunnet. Funn viser at vi hadde et samarbeidsvillig samfunn. Fellesprosjekter gjorde samfunnet mer effektivt og organisert. Jernproduksjonen var stor og disse ressursene var svært viktige for utviklingen. Det var enorm etterspørsel etter jern og det igjen gav grunnlag for rikdom og makt.