År 1066

Slaget ved Stamford Bridge utenfor York, England

av Harald Kjelstad

25. september 1066 (julianske kalender) skjedde det en rekke hendelser som førte til et historisk skille og slutten på vikingetiden.

Den norske kongen Harald Hardråde invaderte England og beseiret flere armeer ved slaget ved Fulford og hadde fått kontroll på Englands nest viktigste by, York..

Slaget ved Stamford Bridge. Maleri av P.N. Arbo

Slaget ved Stamford Bridge. Maleri av P.N. Arbo

Slaget ved Stamford Bridge stod i landsbyen ved Stamford Bridge i Yorkshire i England den 25. september 1066 (juliansk kalender. 1. okt. 1066 gregoriansk kalender), mellom Kong Harold Godwinson og den norske kongen Harald Hardråde (Haraldr Harðráði) og den engelske kongens bror, Tostig Godwinson. Etter en blodig og hard kamp, ble både Hardråde og Tostig sammen med de fleste nordmennene drept.

Til tross for at Harold Godwinson hadde slått nordmennene, ble dessverre seieren kortlivet. I sør var Wilhelm Erobreren klar til å invadere England. Svekket etter slagene mot Hardråde stod ikke Harold Godwinson sterkt mot Normannernes hærer som var i god form, godt forsynt og overlegent bevæpnet. Han hadde ingen problemer med å slå den engelske styrken.

Etter dette ble språket i England tilført store mengder latin, som vi lett kjenner igjen i engelsken i dag, noe som gjorde at det språket vi snakket likt med England beveget seg mer og mer vekk fra norse. I England ble det bygget store mengder monumentale bygninger med franskinspirert arkitektur og man hadde et utgangspunkt med et vokabular på ca 30000 ord i 1066 og blir tilført 15000 nye ord av sine nye herrer med et språk med latinsk bakgrunn.

Harald Hardråde ble fraktet tilbake til Norge av sin sønn, Olav og ble begravet i Trondheim.

1066 og Slagene ved Stamford Bridge blir ofte sett på som overgangen fra vikingtiden til middelalderen.

Vikingtiden kan du lese mer om her 

Middelalderen kan du lese mer om her