Yngre jernalder

av Harald Kjelstad

Den yngre jernalder regnes fra 550 e.Kr. til ca. 1050 e.Kr. og er delt inn i to hovedepoker; merovingertiden og vikingtiden.

 

Merovingertiden.
Merovingertiden var den ca. 250 år lange perioden mellom år 550 og år 800 etter Kristus.  I Danmark kalles merovingertiden «yngre germansk jernalder», i Sverige «vendeltid». Navnet vi har gitt her i Norge, har bakgrunn i lenkene i det arkeologiske materiale mot frankisk område, der merovingerdynastiet var enerådende i størstedelen av perioden.

Overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid innebærer endringer på flere felt. I yngre jernalder dukker det opp nye typer gjenstander og endringer i dekoren og formene på gjenstandene. Samtidig endret gravskikkene og språket seg. Disse endringene har blitt tolket negativt og antas å kunne forklares gjennom endringer i bl.a. klima og pestepidemier. Andre teorier snakker om at handelsveiene i Europa ble lagt om og at makteliten ble styrket.

Havnivået i merovingertiden lå ca. 6 -7 m over dagens nivå.

 

Vikingtiden.
Vikingtiden er en sagnomsust epoke i nordeuropeisk historie som strekker seg fra ca.800 e.kr til ca.1050 e.kr.

Den tidligste datoen gitt for en vikingtokt er 787 e.Kr. og hendte i følge Anglo-Saxon Krøniken i Dorset i England. Dog mener nok de fleste at vikingtiden begynte med angrepet på Lindisfarne i 793.

Arkeologiske funn tyder på at vi handlet og dro på plyndringstokt i Europa et stykke ned på 700-tallet, slik at man er tilbøyelig til å si at den begynte rundt år 750 e. Kr. Det er også flere meninger om når den sluttet. I flg. norske og engelske beretninger slutter vikingtiden med Slagene ved Stamford Bridge og Hastings i 1066, mens i Sverige og Danmark runder man av til år 1100. Noen mener at vikingtiden sluttet da daværende Norge var definitivt kristnet og kong Harald III Hardråde hadde tatt full kontroll på Opplandene og Viken og bygget ut et administrativt senter og militært støttepunkt i Viken, noe som førte til at byen vokser kraftig fra midten av 1000-tallet. Uansett teori, er det tidsmessig sett relativt liten forskjell på årstallene.

Havnivået i vikingtiden lå ca. 4 -5 m over dagens nivå.