NMF MUSEET

Et museum over funn gjort av medlemmene i Norges Metallsøkerforening

Åpningstider: Fra klokka 00.00 til 24.00 mandag til søndag hele året

Velkommen til Norges Metallsøkerforenings digitale museum

Hvert år siden foreningen ble opprettet i 1991 har våre medlemmer med stor iver reddet mengder av løsfunn fra kulturarven vår fra den sikre død i pløyelaget. Til glede for generasjonene som kommer etter oss. Men vi har ikke gjort det alene.

Det er mange som skal ha takk for at det har vært mulig med denne redningsaksjonen. Grunneiere, bønder og store deler av det arkeologiske miljøet i Norge. Hos Riksantikvaren, museer, Fylkesarkeologen og andre arkeologiske instanser. Kommuner og mange av de kommuneansatte skal også ha en stor takk. Dere vet alle hvem dere er. Det frivillige kulturvernet må heller ikke glemmes. Norges Kulturvernforbund med sine 270 000 medlemmer har betydd mye for jobben vi utfører.

Og sist men ikke minst, en stor takk til våre egne medlemmer for tusenvis av dugnadstimer lagt ned på gjørmete jorder gjennom årene. Dere er kulturvernets ukjente helter. Selv om dere ikke alltid får den takken og anerkjennelsen dere fortjener, så utgjør dere en forskjell for kommende generasjoner

Og som en liten takk til dere alle, så er vi stolte av nå å kunne presentere noen av resultatene som utgjør denne forskjellen.

Søk i funn

Museumsregler

Du er velkommen til å se på alle funnene. Dersom du har noe ønske om det og har relevante opplysninger å bidra med er du hjertelig velkommen til å kommentere dem også.

Alle kommentarer blir sett over og godkjent før de publiseres.

Derimot forutsettes det at du er medlem i Norges Metallsøkerforening for  å få med dine egne funn her på museet.

Lover og regler

Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket.

Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor. Uten å vite det, kan den som leter komme til å bryte norsk lov.

Ofte skjer dette ufrivillig fordi vedkommende ikke er kjent med de lover og regler som gjelder for en rekke av funnene som blir gjort.

Les mer

Medlemskap i NMF?

Interessert i kulturvern? Interessert i historie? Interessert i friluftsliv? Interessert i metallsøking?  Eller bare rett og slett nysgjerrig på hva vi driver med?

Ja, da kan kanskje et medlemskap i Norges metallsøkerforening være noe for deg. Og du er hjertelig velkommen til en sosial forening med en viktig agenda.

Les mer her

Kontakt oss

Museet e-post
Norges Metallsøkerforening e-post
Webmaster e-post