Eldre steinalder

Eldre steinalder regnes som perioden fra cirka år 10.000 til cirka 4000 f.Kr.

Flintøks fra Steinalder (Bilde fra Wikipedia og lisensert under Public Domain)

Flintøks fra Steinalder (Bilde fra Wikipedia og lisensert under Public Domain)

Eldre steinalder kaller vi den tiden da de første menneskene kom til det vi i dag kaller Norge, og begynte å slå seg ned her. Isen hadde begynt å forsvinne og gjorde det mulig for mennesker å overleve her oppe i det kalde nord. Menneskene som bosatte seg her levde sammen i små grupper  og livnærte seg på jakt, fiske og sanking av spiselige bær, røtter og andre ting naturen kunne by på.

Dette var før menneskene kjente til fremstilling, bearbeiding og nytten av metall, så redskapene de brukte var primitive og laget hovedsakelig av bein, tre og stein.

Og nettopp på grunn av fraværet av metall, er funn fra Eldre steinalder ikke noe vi finner med metallsøkerne våre. Arkeologene derimot finner funn fra denne perioden under sine utgravinger