Yngre steinalder

Funn fra Steinalderen. Bildet fra Wikipedia og lisensiert under Public Domain)

Funn fra Steinalderen. Bildet fra Wikipedia og lisensiert under Public Domain)

 

Noen nøyaktig overgang fra Eldre til Yngre steinalder  kan man jo ikke fastslå, men for Norge er denne satt til tidsrommet cirka år 4000 til 1800 f.Kr. I dette tidsrommet begynte folk å slå seg mer til ro og i tillegg begynte de å holde husdyr og dyrke jorden.  Selv om jakt og fangst fortsatt ble drevet.Typiske husdyr i denne perioden var svin, geit, sau og storfe.

Mot slutten av perioden begynte man å dyrke korn. Kornslagene som ble dyrket var i hovedsak bygg men også hvete ble det dyrket en del av.