Hvem er hvem på Museet..

Det er ikke alltid enkelt å holde oversikt over hvem som er hvem i foreninger og lag. Og ikke på museer heller. Så nedenfor finner du en liten oversikt over de sentrale rollene på museet og hvem som innehar disse.

Trygve Måleng

Trygve Maaleng (Foto: Per Sibe)

Trygve Maaleng (Foto: Per Sibe)

Trygve  er vel det selvskrevne orakelet, når det kommer til gjenstandene, for et museum som dette. Med sin medfødte nysgjerrighet generelt og for gamle gjenstander spesielt har han fått et rykte som den som finner ut av  medlemmenes i Norges Metallsøkerforening sine funn. Og ikke bare for foreningens medlemmer, men også for fagfolk og andre har Trygve mang en gang bidratt til identifiseringen av  gamle gjenstander.  Og det er sjelden han må gi tapt, der han, når han ikke selv er ute med metallsøkeren sin, sitter oppslukt i sitt store bibliotek av faglitteratur. Trygve har også bygd opp et stort kontaktnett med eksperter, både nasjonalt og internasjonalt, og det nyter både museet og medlemmene i Norges Metallsøkerforening godt av. Trygve lever for å dele av sin kunnskap, og på den måten er det heller ikke lite kunnskap som kommer tilbake til han.

Trygve har også vært styremedlem i Norges Metallsøkerforening gjennom en årrekke.

Men det er med metallsøkeren på et jorde han trives aller best, og så lenge vær og føre tillater det så er det nok det enkleste stedet å finne han. Trygve drar også en del utenlands for å svinge  metallsøkeren og utveksle erfaring med andre entusiaster.

Kjell Gunnar Lien

Kjell Gunnar Lien (Foto: Per Sibe)

Kjell Gunnar Lien (Foto: Per Sibe)

Kjell Gunnar Lien, eller KG Lien som de fleste kaller han , er i likhet med Trygve en racer på å identifisere funn. Og da er det særlig mynter som er KG sitt store interesse område. Et  interesseområde han virkelig bruke mye tid på å sette seg inn i, og øke kunnskapen sin om. Og resultatene har ikke latt vente på seg. Det er ikke sjelden medlemmene i Norges Metallsøkerforening har latt seg imponere av KG sin kunnskap.

KG har sittet i foreningens styre gjennom mange år, og sitter fremdeles som medlem der. I styret er ansvarsområdet hans å holde orden på det interne medlemsforumet vårt.  I tillegg er det KG som tar imot alle innmeldingene fra mennesker som ønsker å bli medlem hos oss. Og med den tilveksten det har vært de siste årene har ikke det vært noen liten jobb.

KG liker seg også best ute med metallsøkeren sin, og i likhet med Trygve er han stadig å finne på et jorde. Både her  i Norge og utenfor landets grenser. KG er også teknisk interessert og kjenner metallsøkeren sin ned til minste detalj. Noe som funnmengden hans også bærer preg av.

Per Sibe

Per Sibe

Per Sibe

Per Sibe har rollen som webmaster . Det betyr at det er han som er vaktmester, og skal ha kjefta når noe går galt her på museet. Per har drevet med metallsøkerhobbyen i mange år, og det er en hobby som har gitt han mye positivt, i følge Per selv. Per liker også godt å skrive om metallsøking. Han står bak flere nettsteder om metallsøking. Han er også en ivrig fotograf. Til daglig jobber Per driver sitt eget firma som leverer artikler,multimediapresentasjoner og bilder til en rekke nettsteder i mange sjangere.  Men, det er når han får skrive om og fotografere innen kulturarv og metallsøking han virkelig koser seg.  Det var også Per som fikk ideen til dette museet, etter et ønske fra styret i NMF om å la enda flere enn foreningens medlemmer få tilgang til informasjon om vår felles kulturarv. Per tok kontakt med sin samarbeidspartner Tonny Kluften i Lykke Media og sammen satte de opp dette museet.

Per har sittet i styret i Norges Metallsøkerforening noen år, men valgte å trekke seg for å få mer tid til media-relaterte oppgaver for foreningen. Han satt også som redaktør for foreningens nyhetside Fortiden For Fremtiden.

Per treffes også gjerne på et jorde,  med bobilen sin Ottmari i nærheten. I hvert fall når det det forgår noe som involverer metallsøking der.