Dirhem 796 Harun al-Rashid

Detaljer:

Årstall: 796

Tidsepoke: Abbasidekalifatet 750-1258

Myntherre: Harun al-Rashid

Myntsted: Madinat Zaranj

Materiale: Sølv

Diameter: 23 mm

Vekt: 1,59 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Terje Olsen

Dato: 2017

Fylke: Oppland

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Oppland