Dirhem 796-805 Harun al-Rashid

Detaljer:

Årstall: 796-805

Tidsepoke: Abbasidekalifatet 750-1258

Myntherre: Harun al-Rashid

Materiale: Sølv

Funnopplysninger:

Funnet av: Ola Andreas Vestby Sandlie

Dato: 2019

Fylke: Hedmark

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Hedmark