Dirhem 786-809 Harun al-Rashid

Detaljer:

Årstall: 786-809

Tidsepoke: Abbasidekalifatet 750-1258

Myntherre: Harun al-Rashid

Materiale: Sølv

Mål: 21x14 mm

Vekt: 0,9 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Øivind Moe

Dato: 2018

Fylke: Hedmark

Kommune: Hamar

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Hedmark