Apoteker-vektlodd

Detaljer:

Beskrivelse: Apotekervektlodd - medisinalvekt - for oppveiing av farmasøytens medisiner - ved kjøp og salg - handelsvektlodd - Brilleformede vektlodd, fra 1 til fire hull, hvor 1 hull viser verdien av vekten for en Obol - 2 Oboler er en Skruppel - Dette vektloddet har 4 hull som for 4 Oboler = 2 Skruppler -

Årstall: 16-1800-årene

Materiale: Messing

Lengde: 16 mm

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1,5 mm

Vekt: 1,6 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Arve Solli

Dato: 2 juni 2014

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Jonsvannet i Trondheim

Type terreng: Dyrket mark

Medisinalvekt – 1 Scrupel = 2 obolus –

OBOL eller oboler – obolus – var en måleenhet, en vektenhet av gammel Gresk og Romersk opprinnelse og bruk.
Apotekeren farmasøyten brukte også denne vektenheten ved oppveiing av medisiner.

Skrupel – Skruppel – Scrupel – er en måleenhet, vektenhet av det gamle romerske scrupulum.

The apothecaries’ system
– or apothecaries’ weights and measures is a historical system of mass and volume units,
that were used by physicians and apothecaries for medical recipes, and also sometimes by scientists.

Nürnberger Medizinalgewicht