Norges Metallsøkerforening bistår Politiet i Monika-saken

Tekst: Ole Chr. Fjeld

For en tid tilbake fikk Norges Metallsøkerforening en forespørsel om å bistå med metallsøk i Bergensområdet. Saken var «hemmelig» og vi fikk ikke så mye informasjon utover det at man trengte dyktige detektorfolk fra dette området. Noe vi selvfølgelig har i NMF, og  styret sendte henvendelsen  videre til vår mann i Hordaland, Eivin Hjørnevik .

Eivin Hjørnevik, her under Slagene på Re prosjektet
(Foto Per Sibe)

Eivin fikk nødvendig informasjon om søket, og dets natur. Han fant det derfor naturlig å kalle inn «alle troppene» på tvers av foreningsgrensene. Av en eller annen grunn er Norge delt i flere forskjellige fraksjoner når det kommer til metallsøkerklubber og foreninger. Vi har imidlertid det til felles at vi kommer sammen når det virkelig gjelder. Det gjorde  selvfølgelig metallsøker-Norge i denne saken. Da er liksom ikke foreningstilhørighet så viktig lengre. Eivin samlet sammen total 15 personer som bistod Kripos i en veldig trist oppgave. Å lete etter Monika sin mobiltelefon.

Det var skaffet til veie en telefon av samme merke som Monika sin, for å forenkle søket. Alle som har søkt i «strø områder» vet at det som regel er fullt av signaler. Stort sett søppel (av en eller annen grunn virker det som om  folk finner det for godt å kaste skiten sin akkurat der de befinner seg). At området bestod av ulendt terreng og høyt gress gjorde ikke oppgaven enklere.

Eivin forteller videre til FFF at  området ble delt opp i «grids» og metallsøkerne delte seg opp i grupper av tre for å ivareta integriteten dersom man fant noe som kunne bli brukt som bevis i saken.

Området som Kripos ønsket avsøkt ble gjort delvis i tungt regnvær, men detektorfolket holdt nå på til de var ferdige. Dessverre dukket det ikke opp noen mobil telefon, men da har vi i alle fall gjort så godt vi kunne.

Norges Metallsøkerforening har bistått politi og ordensmakten flere ganger i slike søk tidligere.  Det er ikke til å stikke under en stol at de som går med detektoren dag ut og dag inn faktisk innehar mer kunnskap om metallsøk enn de som bruker den en gang i året. Av samme grunn der det er naturlig at vi som erfarne detektorbrukere blir kontaktet av ordensmakten når de trenger bistand i slike saker. Den emosjonelle biten i slike søk tør jeg egentlig ikke tenke over. De fleste av oss gjør seg sikkert noen tanker rundt saker med barn som «blir borte».

En stor takk til Eivin Hjørnevik  for en ytterst godt utført jobb i Nmf`s tjeneste.

Eivin Hjørnevik, her under slagene på Re prosjektet
(Foto: Per Sibe)
Comments are closed.