Om metallsøking

Norges Metallsøkerforening (NMF) ønsker å informere om vår forening og om den spennende hobbyen vi deler. Vi har gjennom foreningen et flott fellesskap og utveksler erfaringer og informasjon om funn vi har gjort.

Vi mener at våre bidrag er med på å øke livskvaliteten for kommende generasjoner ved at en bidrar til å finne gjenstander som kunne gått tapt. I tillegg gir hobbyen mye frisk luft, mosjon, avstressing, gode muligheter for lokalhistorisk fordypning og forståelse for kulturarven. Imidlertid krever hobbyen stor tålmodighet. En må innrømme at mye av det en graver opp, er reint skrot. Men godbitene kommer også !

Metallsøkeren er kanskje det eneste redskap som menigmann kan brukes til å finne lokalhistoriske gjenstander. Kanskje hadde gjenstandene blitt ødelagt av nedbryting fra sur nedbør, landbrukskjemikalier osv. Mange godbiter er levert inn av ivrige metallsøkere.

Hvor dypt går en metallsøker, da? Vanlig funndybde er 0- 20 cm. I blant kan en kanskje finne noe som ligger dypere. Da er det ofte en gjenstand med større volum som for eksempel en hestesko.Kulturminneloven sier at gjenstander fra før 1537 (og mynter eldre enn 1650) er statens eiendom og blir selvsagt innlevert om vi en sjelden gang skulle finne slike. Nyere gjenstander har også stor lokalhistorisk interesse og bidrar til å berike vår nære historie. Noen spesialiserer seg på en type funn og særlig er sølvmynter fra slutten av 1800-tallet populære.

Velkommen til en spennende hobby. Det er over 30 år siden metallsøkeren kom på markedet i Norge. Veteranene er fortsatt like ivrige. De har oppdaget spenningen ved å ha metallsøking som hobby.