Norges Metallsøkerforening bistår politiet

Tekst Per Sibe. Fire medlemmer fra Norges Metallsøkerforening deltok søndag i søk etter gjenstander i den såkalte Sigrid-saken . Sammen med over 20 politifolk saumfarte de området der Sigrid ble funnet 3.september.

Per Kristian Bjor fra Norges Metallsøkerforening sier i kommentar at det skulle bare mangle om ikke en forening som NMF skulle stille med sin ekspertise i en slik sak.

Alle som ble spurt sa ja med en gang forteller Bjor.

Norges Metallsøkerforening har også tidligere bistått politiet med metallsøkere i andre saker.

Comments are closed.