Flott artikkel om dyktige metallsøkere

Tekst Per Sibe

Pål Fadum og hans svigerfar Freddy Kulbliksæter , som er blandt de ivrigste metallsøkerne iNorges Metallsøkerforening, har vi skrevet om før. Pål sitt fantastiske runefunn ga han jo også en hederlig og vel fortjent annenplass i konkurransen om årets funn 2011,  hos  Norges Metallsøkerforening. Og den plassen henger høyt. Det er ikke få fine funn som deltar i den konkurransen hvert år.

Pål (Foto Per Sibe)

Disse to gutta er foreningen stolte av. Ikke bare gjør de mange fine funn, men de er også meget opptatt av å følge lovverket. Det blir ikke gjort et eneste metallsøkersveip før området er sjekket ut på Riksantikvarens kulturminnesøk. Er området fredet så ligger gutta unna. Er det ikke noen fredning, gir gutta seg i kast med søkinga. Men ikke før de har fått tillatelse av grunneieren selvfølgelig. Blir det funnet noe av arkeologisk interesse blir funn og funnsted avmerket, og Kulturav hos Fylkeskommunen varslet.

Freddy (Foto: Per Sibe)

Det er vel heller ikke tvil om at disse gutta blir satt pris på hos arkeologene i Vestfold Fylkeskommune og andre steder.  Oppdrag både for Universitet i Oslo, og Kulturarv har det blitt.

Og ikke bare det, men nå har også Kulturarv Vestfold skrevet en flott artikkel om disse to hederskarene. Les den her. Sånn skal det være. Ikke bare det at Pål og Freddy fortjener det, men også en stor honnør til Kulturarv Vestfold som ser nytten i seriøs metallsøking.

Og på den måten kan vi sammen utforske vår felles kulturarv.

Hedersgutta Freddy og Pål
(Foto Per Sibe)

 

 

Comments are closed.