Sjeldent Runefunn i Tønsberg

Tekst Per Sibe. Midt under runeutstillingen på Slottsfjellsmuseet, skjedde det. Ivrig metallsøkerentusiast og medlem av Norges metallsøkerforening, Pål Fadum fra Tønsberg, gjorde et meget sjeldent og unikt funn.

På tur med metallsøkeren, på leting etter mynter fra sytten og attenhundretallsmynter, fant han nemlig en liten blyplate. Blybiter er ikke så uvanlig å finne, og er som regel søppel. Men Pål har som medlem av NMF lært seg å ikke kaste noe før han er helt sikker på at det er moderne  søppel.

Runebrevet (foto Trygve Måleng)

Blyplata ble med hjem og der oppdaget Pål at det var risset inn runer på den. Boka ble fulgt selvfølgelig og dermed ble Fylkesarkeologen i Vestfold kontaktet om funnet.

Unikt og sjeldent funn

Arkeolog Cecilia Gustavsen ved Slottfjellmuseet uttaler til NRK.no,  at dette er et meget sjelden og unikt funn. Av 37 runefunn gjort i Tønsberg, er bare et av dem funnet på en blypate før.

Fortiden for Fremtiden gratulerer Pål Fadum med et flott funn og takker for at nok et spennende funn nå blir reddet for ettertiden.

Pål Fadum (foto: Per Sibe)
Comments are closed.