Visste du at?

Harald Kjelstad
(foto: Per Sibe)

(Tekst: Harald Kjelstad )

I 1902 var Oscar II konge i Norge og i Sverige. Det var sikkert ikke bare enkelt.

Dette året brukte vi i alle fall så mye som 8550 kg kobber til å lage 4,5 millioner 1-ører i Norge. Vi brukte 3819 kg kobber på 1.005.000 2-ører, og hele 406 kg gull, jevnt fordelt på 50.400 20-kroninger. I tillegg kommer 24.700 10-kroninger med 4,03 g. gull i hver, 153.100 2-kroner med 12 g sølv, 25-ører med 1,45 g sølv, 611.700 i tallet, 50-ører med 3 g. sølv, som det ble laget tilsammen kr. 150.600,- av. For å få i stand 705.000 5-ører måtte man hente ut 5358 kg kobber.

Comments are closed.