Viktig å være organisert i en metallsøkerforening

Tekst og foto: Per Sibe

Interessen for metallsøking øker. Stadig flere fatter interesse for en hobby fylt av spenning og god mosjon. Og det er vel bra det. Mange gjenstander og deler av kulturarven vår blir reddet fra plogen, sur nedbør og uvitenhet på denne måten

En fantastisk hobby (foto: Per Sibe)

Så langt i år har  Norges Metallsøkerforening økt medlemsmassen sin med over 40% kan kasserer Ole Christian Fjeld fortelle til Fortiden For Fremtiden. Og trenden ser ut til å fortsette.  Forståelig nok.

Hvor mange som starter med denne hobbyen uten å melde seg inn i en seriøs metallsøkerforening er det vel ingen som vet . Og dette kan medføre problemer. Selv om vi regner med at de fleste metallsøkere utøver hobbyen sin på en forsvarlig måte, så er det kanskje litt vel naivt å tro at ingen av dem driver med negative aktiviteter.

Seriøse Metallsøkerforeninger kan selvfølgelig ikke ta ansvar for enkeltmedlemmers oppførsel, men det er nok helt sikkert mye vanskeligere å drive på siden av loven når man er medlem av en seriøs forening. Det blir vel  her som  ellers i samfunnet.

Og det trenger ikke å være bevisst kriminell virksomhet, uvitenhet utgjør også en trussel for kulturarven vår. Nettopp derfor er det så viktig å være medlem i en seriøs forening som Norges Metallsøkerforening. Og selv om NMF er den største og eldste foreningen her i landet så er den på ingen måte alene om å være seriøse. Flere seriøse foreninger har kommet til, etter at NMF startet for over tyve år siden,  og gjør i dag en fantastisk innsats for kulturvernet.

Og er det en felles ting som kjennetegner disse foreningene, så er det kunnskap. Kunnskap om metallsøkere,kunnskap om gamle gjenstander, kunnskap om historie, og ikke minst kunnskap om lovverket.  Både Norges Metallsøkerforening og flere andre foreninger er proppet med kunnskapsrike folk som tar vare på denne kunnskapen og ikke minst formidle den videre. Det er vel ikke helt uten grunn at fagmiljøene ofte spør om disse foreningenes ekspertise.

Kunnskap er til for å deles (foto: Per Sibe)

For det er ingen tvil om at selv om vi har en fantastisk hobby, så følger det også mye ansvar med den. Det er stor forskjell på å plukke opp en mynt som noen har mistet, og det å fjerne viktige spor i arkeologenes arbeid. Og hvordan man unngår det, vet alle disse foreningmenneskene veldig mye om.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man har funnet.
(foto: Per Sibe)

Og derfor er det så utrolig viktig at de kan få dele sin kunnskap også med deg, før du graver feil. Og den beste måten for det er at du melder deg inn i en seriøs forening. Og Norges Metallsøkerforening er helt klart en av dem.  Fremover skal vi se på flere gode grunner hvorfor et medlemskap i Norges Metallsøkerforening kan være en god ide. Og i mellomtiden kan du jo tenke over det gamle slagordet:

Spør først-Grav siden

Comments are closed.