Riksantikvaren vil samarbeide med de frivillige (Pressemelding)

Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillige organisasjoner blir presentert på Kulturvernforbundets landsmøte lørdag 10. mai.

Lederne for alle de store kulturvernorganisasjonene er representert når Riksantikvaren lanserer sin frivillighetsstrategi på Kulturvernforbundets 18. landsmøte på Leangkollen til helgen.

? De frivillige organisasjonenes innsats er helt avgjørende for at vi i dag har en mangfoldig kulturarv i Norge. Det legges ned et enormt antall timer i dugnader på bygninger, fartøy og landskap. Å styrke de frivillige organisasjonens arbeidsvilkår og påvirkningskraft, vil gagne kulturminnevernet som helhet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dampskipet D/s Stavenes kan gå med passasjerer fordi frivillige har lagt ned et enormt arbeid. Foto: Erik Småland©Riksantikvaren

Restaurering, bevaring, bruk og formidling av kulturminner er viktige stikkord som beskriver de frivilliges arbeid. Riksantikvaren har, på ulike måter, alltid samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Nå vil Riksantikvaren og de frivillige organisasjonene i enda større grad dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring, gjennom et økt samarbeid

På Bjørkheimstøl i Valdres holdes kurs i bygging av bakerovn. Gammel kunnskap blir tatt vare på og vidreført til flere ildsjeler. Foto Marit Bendz©Riksantikvaren

Riksantikvaren og de største organisasjonene skal lære av hverandre gjennom gjensidig kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling, og samarbeide om å arrangere felles fagseminarer, workshops og temamøter.
Jørg Eirik Waula i Kulturvernforbundet, paraplyorganisasjon innenfor kulturminnevern, er glad for at Riksantikvaren nå har nedfelt en egen strategi for samarbeidet med de frivillige.

Jørg Eirik Waula, leder i kulturvernforbundet. Foto: Louise Brunborg-Næss © Kulturverforbdunet

? Vi har alltid hatt god kontakt med Riksantikvaren, men jeg ser fram til et mer strukturert samarbeid, sier Waula. Han mener bestemt at et tettere samarbeid vil øke motivasjonen hos de frivillige og føre til at kulturminner blir bedre tatt vare på.

Kontaktpersoner:

Riksantikvaren: Kommunikasjonsrådgiver Turid Årsheim, mobil 982 02 726

Kulturvernforbundet: Informasjonsrådgiver Louise Brunborg-Næss, mobil 482 97 373

Comments are closed.