Riksantikvaren utbetaler finnerlønn

Tekst Per Sibe Riksantikvaren skriver på sin hjemmeside en interessant artikkel om en heldig finner i Moss som fant tre gullringer fra folkevandringstiden.

Betalingsring av gull funnet av NMF medlem Martin Andersen. Foto: Martin Andersen

Frode Nystad  ryddet på tomten sin da han fant ringene. Da han kom hjem fikk han mistanke om at dette var noe helt spesielt og ringene ble overlevert Fylkesarkeologen i Østfold.

Les hele saken på Riksantikvarens hjemmeside

 Dette er et flott funn funn og vi er glade for å kunne betale 30 000 kroner i finnerlønn til Nystad. Vi er svært glade for at slike funn blir levert inn blant annet fordi de er viktige i en forskningsmessig sammenheng. Det vil dessuten alltid lønne seg å overlevere funn av forhistoriske gjenstander av edelt metall, fordi finnerlønnen vil være høyere enn dagens metallverdi, sier Jannie Schnedler Johansen seniorrådgiver hos Riksantikvaren, på deres hjemmeside.

Norges Metallsøkerforening ser på denne nye praksisen med stor interesse. Medlemmer har levert inn tilsvarende og andre gjenstander fra samme periode gjennom årene, uten at det har vært snakk om finnerlønn.

Formann Per Kristian Bjor i Norges Metallsøkerforening sier i en kommentar til Fortiden For Fremtiden at de som driver med denne hobbyen innen foreningen gjør dette av historieinteresse, men at en påskjønnelse fra myndighetene selvfølgelig hadde vært hyggelig når spesielle funn leveres inn.

Dog er han noe skeptisk til muligheten for at dette kan øke mengden lykkejegere som nå tar opp metallsøking for profittens skyld. Norges metallsøkerforning har gjennom alle år jobbet for en seriøs,samfunnsnyttig og ansvarlig utøvelse av en fantastisk hobbyen.

Kommentarer:

Bjørn Fodnes sa:

Ole Christian – du har kanskje rett i at noen biter seg selv i rompa her. Slangerompa er rette betegnelse. Her presterer dem å påberope seg lovens tekst om obligatorisk finnerlønn = metallets verdi på funntidspunktet + 10 %.

Til tross for at finnerens fant 5 betalingsringer under utbygging på eiendommen, kastet 2 i søpla fordi han trodde det var » tung messing » og leverte de tre andre inn etter langt om senn da utbygging var ferdig.

Hva om du som metallsøker hadde opptrådt like ansvarsløst eller » idiotisk » om jeg kan si det, for jeg føler virkelig for å si det… ROPE det ut….

En vann av meg har funnet mer enn 30 gram gull hvor to objekter avviker fra betalingsgull og er et gullblikk samt en filingrert fingerring fra vikingtid. Nada obligatorisk finnerlønn » eller noen annen kontakt what so ever selv om alle lover og regler er fulgt. NADA…

Å bite seg selv i slangehalen er en ting. Å bite andre er værre. La oss se på noe som minner mer om utnyttelse av barn enn kvalifisert utførelse av embete.

Vi snakker om dette:

http://uit.no/tmu/152/55

Her ble det utbetalt 12000 i finnerlønn til noen som forstod hva som var der og meldte fra slik at utgraving kunne skje in sito og med bavart kontekst.

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3844

Hadde det vært meg hadde jeg følt meg riktig raspet i ræva med en dildo full av piggtråd….

Det her er en skatt som er mer verdt enn betalingsringene fra Moss men metallverdien gjør akademisk skjønn idiotisk.

Hvis det er skjønn….. det minner mer om utnyttelse av barn.

I England er denne skatten garantert millionutbetaling eller mer.

Så Ole, du har rett…. Noen biter seg selv i slangeræva….

Ole Christian Fjeld sa:

Flott funn. Rent personlig er jeg redd Riksantikvaren biter seg selv i rumpa her.

De aller fleste metallsøkere ville vært godt fornøyd med tusen takk, fantastisk funn, her vanker det diplom.
Men etter at man har avspist miljøet i mange år meg manglede tilbakemeldinger,, ingen ros, osv osv osv så tror jeg nok nå at riksantekvaren får hendene fulle fremover.

Jeg mener, nå er jo lista liksom lagt.
Dessverre, eller heldigvis…

Comments are closed.