Regjeringen bremser utviklingen av frivillig kulturnvernarbeid

På Norges kulturvernforbunds landsmøte ble følgende resolusjon vedtatt denne helgen:

(Bergen 6. mai 2012) Regjeringen bremser utviklingen av frivillig kulturvernarbeid. Norges Kulturvernforbunds landsmøte med 21 medlemsorganisasjoner slår dette fast etter gjennomgang av de siste års kulturpolitikk.

Landsmøtet ser at offentlige myndigheter siden 2005 ikke har gitt økte rammebetingelser til den frivillige kulturvernbevegelsen med 200.000 kulturvernere på nasjonalt plan.

All erfaring viser at kulturvernorganisasjoner som har klart å etablere et fast sekretariat, fungerer langt bedre enn organisasjoner som må basere seg kun på frivillig administrasjon. 12 av Kulturvernets 21 organisasjoner mottar ikke offentlige midler. Organisasjoner uten fast sekretariat har betydelige utfordringer med langsiktig planlegging, etablering av prosjekter og organisasjonsutvikling. Landsmøtet krever derfor at regjeringen gir grunnstøtte til de organisasjoner som i dag ikke mottar det.

Kulturvernet er i den offentlige kultursektor, og en naturlig del av regjeringens kulturpolitikk. Dagens situasjon er at kulturvernorganisasjonenes tilknytning til det offentlige er fordelt på flere ulike departement. Landsmøtet i Norges Kulturvernforbund krever at både Kulturutredningen og Kulturminnemeldingen som legges fram i 2013, innstiller på å samle kulturvernansvaret på færre departement. Dette vil bidra til en oversiktlig kulturpolitikk på det nasjonale kulturvernområdet.

Kontaktperson:

Styreleder Jørg Eirik Waula 93 49 92 72

Comments are closed.