Politikere på banen

Tekst og foto Per Sibe En viktig og prioritert oppgave for Norges Metallsøkerforening er bevaring av våre kulturminner som er i ferd med å forsvinne.

Erik Rønning Jansen
Foto Per Sibe

Norges Metallsøkerforenings medlem «Erik Rønning Johansen» har beskrevet problemstillingen i en tidligere artikkel her på Fortiden For Fremtiden.

Erik har helt siden Metallsøkerforeningens etablering i 1991 vært veldig opptatt av denne problematikken. Dessverre er det ikke så mange som er oppmerksom på hvor alvorlig dette er for vår felles kulturarv.

Som et ledd i opplysningsarbeidet ble kopi av artikkelen blant annet sendt til Venstres leder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande. Og i går kom det et oppmuntrende svar fra Trine Skei Grande hvor hun blant annet skriver

«Kulturminnevern er et politikkområde som Venstre lenge har vært opptatt av. Involveringen av frivillige organisasjoner og enkeltaktører/amatørarkeologer i forbindelse med bevaringen av kulturminner er imidlertid et område som kanskje ikke har vært fremst på den politiske agendaen, men jeg er enig med deg at det vil være fruktbart å trekke disse mer inn i det organiserte kulturminnearbeidet. Jeg tar derfor med meg ditt innspill i vårt videre arbeide med å forsterke Venstres kulturminnevern-politikk.»

Dette er gode nyheter for oss i de frivillige organisasjoner. Vi har mye å bidra med i dette viktige arbeidet, og det at våre folkevalgte nå endelig begynner å ta oss på alvor er hyggelig å høre.

Erik Rønning Johansen sier i en kommentar til Fortiden For Fremtiden at han er meget fornøyd med svaret og håper at flere politikere også får øynene opp for hva som egentlig skjer med den usynlige kulturarven.

Fortiden For Fremtiden passer i denne anledning også på å takke Erik for å være den ildsjel han er og det viktige arbeidet han har lagt ned i en årrekke.

Kommentarer:

Per Kristian Bjor sa: Flott jobbet, Erik

Comments are closed.