På sporet etter en forsvunnet kirke i Råde?

Tekst: Martin Mesicek

Det har vært en god kornhøst som betyr at de fleste jorder nå er slått og kanskje også blir pløyd tidligere enn normalt. Norges Metallsøkerforening har derfor hatt en hektisk høst med foreningsturer, og da spesielt i Østfold fylke.

Det er flere grunner til det, NMF har tradisjonelt alltid hatt mange medlemmer i Østfold, og sekretær Erik Rønning Johansen kjenner området og gårdene godt – det er han som har vært primus motor denne høsten, og skal ha takk for strålende innsats.

Denne lørdagen var det en av Huseby-gårdene som skulle få besøk av foreningen og om lag 40 medlemmer møtte opp til avtalt tid kl. 10.00 for en briefing av nevnte sekretær.

Briefing (Foto: Martin Mesicek)

Huseby-gårdene er det mange av i Norge, og gårdene i Østfold har oftest vært storgårder som forbindes med konger. De kan enten være direkte eid av eller grunnlagt av kongen, eller av viktig historisk betydning som del av forsvarsverk. Det som gjør Huseby-gårdene i Råde spesielt interessante er at det i området har ligget en kirke som man antar ble nedlagt i forbindelse med reformasjonen, og hvis nøyaktige lokasjon er noe usikker.

Fra lokale kilder heter det at kirken har ligget på jordet til gården Nordre Huseby, på en liten høyde rett ved Tesalaveien, som da kirken også het; Tesala Kirke. Kunne det ligge rester fra aktiviteten rundt kirken i pløyelaget i området?

Gruppebilde (Foto: Martin Mesicek)

 Sekretær Johansen satt parat med nødvendig litteratur ved funnbordet og var behjelpelig med referanser og identifisering av funn.

Erik ved bordet (Foto: Martin Mesicek)

Og som alltid dukket det opp mye moderne skrot som ble gjennomgått før det ble kastet.

Funnbordet (Foto: Martin Mesicek)

Men, noen fine gjenstander fra middelalder ble funnet, GPS koordinater registrert og blir innlevert fylkesarkeologene i Østfold. Blant annet denne ringen fra middelalder i en kobberlegering, med mistet sten. Denne ringen kan engang ha sittet på fingeren til en som besøkte Tesala Kirke.

Ring CC. (Foto Christian Christensen)

Denne doble spennen er fra sen middelalder og stammer fra tiden kirken var åpen, eller muligens også noe senere.

Dobbelspenne (Foto: Trond Gåsland)
Antatt skjoldbrosje (Foto: Kjetil Hagen)

Denne figuren ble alle litt glad i og ble gjenstand for mye diskusjon og spekulasjon. Den har et gjennomgående hull og foreløpig identifisering er at dette er en figur til en spilledåse og sannsynligvis fra nyere tid. Vi overleverer den likevel til fylkesarkeologene for sikkerhets skyld, om ikke annet for at de også skal få glede av den en stakket stund.

Figurcollage (Foto: Martin Mesicek)

Av mynter ble det få funn, men en Fredrik VI 8 skilling fra 1809 ble funnet og reddet nok dagen for finneren – sølvmynter fra denne perioden er alltid populære funn.

8 skilling 1809 (Foto: Martin Mesicek)

Noen medlemmer reiser lengre enn andre, honnør til Bård fra Rogaland som fikk en lang kjøretur både frem og tilbake. Vi håper også at nye medlemmer som var med på foreningstur for første gang hadde en fin lørdag.

Langveisfarende (Foto: Martin Mesicek)

Kilder:

http://sarpsborg2016.no/Blogg/Even-Ballangrud-Andersen/Husebygardene-i-Ostfold/

http://www.norgeskirker.no/wiki/Tesal,_forsvunnet_kirke

Kommentarer:

Torhild Liane sa: Fint skrevet, Martin. Hyggelig at dere oppsøkte Huseby, jeg visste ikke om at skulle ha vært en kirke i det området.
mvh Torhild Liane, » Fredrikstad-jente

Comments are closed.