Oppsumering av fellesaktiviteter 2011 fra formannen

Tekst Per Kristian Bjor Jeg tenkte jeg skulle oppsummere litt rundt søkeråret 2011.

Som formann i Norges Metallsøkerforening påberoper jeg meg retten til å synes at det har vært et flott år for NMF i 2011. Vi i styret er veldig fornøyd med hvordan medlemmene våre har vist ansvar og opptrådt i forskjellige sammenhenger.

I året som har gått har vi hatt tre forenings turer. Den første gikk til en nedlagt husmannsplass i Ås som heter Dogga. Her hadde vi en strålende dag i flott vår vær med godt oppmøte. Det hele var flott arrangert av lokalhistoriker og NMF medlem, Bjørn G. Lunder.

Den neste turen gikk til Re. Dette var en del av prosjektet ”Slagene på Re”. Her var oppmøtet enda bedre. Hele 42 medlemmer stilte opp. Det kom medlemmer helt fra Bergen og Nord-Trøndelag for å bidra i dette spennende prosjektet. Dette vitner om hvor stor den historiske interessen er i foreningen. Vi hadde en fantastisk dag i solen.

Den siste turen gikk til Fredrikstad. Her gikk vi på noen jorder et lite stykke fra Gamlebyen. De er i full gang med å bygge golfbane på området. Veldig bra oppmøte her også. Flott arrangert av Erik Rønning Johansen.

Av prosjekter vi har deltatt på er det selvfølgelig ”Slagene på Re” prosjektet som har vært størst. Her hadde vi 24 medlemmer i sving over tre uker. Tilbakemeldingene herfra har kun vært positive. Makan til oppslutning har jeg ikke sett maken til. Her er det å bidra til å avdekke historien som er drivkraften. Tross alt gikk det hele ut på å tømme jordene for metallgjenstander(det er mye søppel som dukker opp da, og det er veldig langt mellom spennende funn), og det er en tidkrevende og tung jobb. En av de iverigste gikk sågar en uke ulønnet. Vi hadde også medlemmer som stilte opp frivillig. Alle som deltok i prosjektet var henrykt over å kunne bidra med sin kunnskap til å avdekke historien rundt disse berømte slagene. Vi var heldigvis velsignet med pent vær i alle tre ukene.

Fine dager på Re.
(Foto Per Sibe
)

Tusen takk til alle i Vestfold fylkeskommune og de andre fra Midgard og Slottsfjellmuseet som vi hadde gleden av å bli kjent med og jobbe med. En særskilt takk går selvfølgelig til prosjektlederen og Re kommune. Fantastisk hva dere gjør for å fremme kulturarven i kommunen deres.

Vi har også deltatt på Gokstad i år. Der hadde vi fem medlemmer i sving i en uke. De fleste av disse hadde vært på Re rett før, men stilte sporty opp igjen. Takker for en flott innsats. Vi får se om det ikke blir noe til neste år også.

Av funn fra 2011, har det dukket opp en rekke spennende saker. Fra Tønsberg området har det dukket opp et runebrev som nok kommer fra det gamle Tunsberg. Veldig spennende å få vite hva som står inne i dette.

Våre medlemmer har også levert inn en rekke mynter og gjenstander fra vikingtid og middelalder. Av disse bør vel spesielt nevnes en mynt fra Magnus Lagabøter som er omtalt i en tidligere artikkel. Denne ble jo vel fortjent kåret til årets funn i Norges Metallsøkerforening

Av prosjekter vi har gående er det søket etter et leidangskipsnaust i østre Follo skipreite som er det mest spennende. Vi skal nok klare å finne det.

Jeg vil med dette takke alle som har bidratt til å gjøre 2011 som et flott søkeår for vår forening

Comments are closed.