Ny samarbeidspartner

Tekst: Per Sibe Norges Metallsøkerforening har inngått samarbeide med den danske metalldetktorklubben Tellus.

Tellus er en stor dansk klubb med medlemmer over hele Danmark. De nærmer seg 200 medlemmer og medlemstallet øker raskt.

Tellus er en relativ ung forening, etablert i 2007, selv om mange av medlemmene har vært aktive i det danske metallsøkermiljøet fra lenge før den tid. Foreningen har vist seg som en seriøs og samarbeidvillig gjeng. De setter det sosiale høyt, samtidig som danske lovverket blir fulgt nøye. Disse egenskapene har gjort at de i dag har et godt samarbeid både med andre foreninger og arkeologiske myndigheter.

Klubben deltar i en rekke prosjekter sammen med danske arkeologer. Som eksempel kan nevnes at de senest for noen uker siden deltok med tjue mann i Jellingprosjektet. Du kan lese mer om dette på Veile museums hjemmeside

Det var derfor lett og gledelig for Norges metallsøkerforening  å svare ja, da de våren 2011 fikk en forespørsel fra dem om å bli vennskaps forening.  Mange telefoner og mail bevegde seg frem og tilbake over Skagerrak i følge NMF`s formann Per Kristian Bjor. Det ble fort klart at begge foreningene tenkte likt om viktige ting. Foreningene skal være åpent for alle som har interesse for metallsøking, og som forholder seg til lovverket.

I september reiste deler av det norske styret til Oksbøl i Danmark for å møte det danske styret. Denne helgen arrangerte Tellus også Bifrostprosjektet sitt, og det norske styret var imponerte over hvor velorganisert det hele ble gjennomført.

Norges Metallsøkerforening ser frem til videre samarbeid med Detektorklubben Tellus

Comments are closed.