Norges Metallsøkerforening tilbake på Gokstad

Tekst: Per Sibe

Etter den formidable innsatsen fra Norges Metallsøkerforening i fjor, var det vel ikke helt uventet at arkeologene fra Kulturhistorisk museum i Oslo spurte om foreningen kunne bidra med sin ekspertise i år også. Hundrevis med flotte funn som var med å stadfeste et kaupang ble resultatet av dugnadsinnsatsen fra metallsøkernes side i fjor.

Så da forespørselen kom fikk foreningen noe å tenke på. Skulle man delta i år også. Det tilfløt nemlig ikke foreningen  mye kredit for innsatsen i fjor. Foreningens innsats og bidrag ble vel knapt nevnt , noe som virker litt rart med tanke på over sekshundre timer dugnadsinnsats. Ikke ble det bedt om noe økonomisk kompensasjon heller, noe som i praksis gjorde at foreningens medlemmer faktisk hadde utgifter når de deltok (på for eksempel bensin og andre reiseutgifter). Da hadde det vel i sannhetens tegn ikke gjort noe å bli nevnt når funn (stort sett funnet med metallsøker) ble vist frem på TV.

På den annen side så jobber ikke Norges Metallsøkerforening for verken statlige, kommunale, eller fylkeskommunale arkeologiske myndigheter. Foreningen jobber for å redde vår alles felles kulturarv Og avdekningen av den nye kaupangen på Gokstad er et veldig viktig sted i så måte. Bidraget fra innsatsen med metalldetektor i fjor levner ingen tvil om hvor nyttig denne innsatsen var for nettopp kulturarven vår. Når i tillegg Kulturhistorisk museum lovte bot og bedring angående anerkjennelse for forenings innsats, besluttet styret å anbefale sine medlemmer å delta i år også.

Norges metallsøkerforening ved tre av dem, klare for årets innasats
(foto: Trond Frøyland)

Og tirsdag denne uken braket det hele i gang for dette året. Norges Metallsøkerforening stilte med fire mann og som vanlig ga dette fine funn og en fornøyd prosjektleder. Blant annet ble det reddet flere dirhemer og vektlodd.  En pangstart på årets utgraving, som denne gangen varer i fire uker.

Og regnvær stopper ikke i Norges Metallsøkerforening.
(foto Trond Frøyland)

Comments are closed.