Norges Metallsøkerforening på Middelalderfestival

Tekst: Per Sibe

Denne helgen var det Tønsberg Middelalderfestival som gikk av stabelen. I forbindelse med denne ble det på fredag arrangert en DKS-dag, eller Den Kulturelle Skolesekken som bokstavene DKS står for. Her var det satt opp mange formidlings-stasjoner for å lære barneskoleelevene, i nærområdet, om middelalderen på en ny måte. Re-kommune, Re Middelalderdager og Slagene på Re prosjektet, var selvfølgelig også til stede for å dele sine kunnskaper med fremtidige arkeologer og alle andre som ikke helt hadde bestemt yrkeskarrièren sin enda.

Trond, Freddy og Kristian forbereder seg til storinnrykket
(foto: Per Sibe)

Norges  Metallsøkerforening har jo gjennom mange år samarbeidet, og bistått Slagene på Re prosjektet, så da det kom en forespørsel om noen fra foreningen kunne tenke seg å demonstrere metallsøking for barna, tok det ikke lang tid før nok flotte foreningsmedlemmer hadde meldt seg til tjeneste. Noe som ikke burde komme som en overraskelse på noen.

Det er nemlig slik kulturen er i Norges Metallsøkerforening . Foreningens medlemmer krever nemlig ikke stort for å stille opp på samfunnsnyttige prosjekter. Litt anerkjennelse for hvor nyttig metallsøking og foreningen er, er alt som skal til som regel. Og denne nytten ser menneskene i Re kommune. Og  flinke til å gi anerkjennelse er de også.

Da Fortiden For Fremtidens utskremte ankom  festivalområdet fredags morgen, var både formidlere og  utstyr på plass. Arkeolog Kjersti Jacobsen fra Slagene på Re prosjektet og kultursjef Ida Johre  skulle instruere i tradisjonell arkeologi, mens Trond Frøyland, Freddy Kulblikksæter og Kristian Fevang fra Norges Metallsøkerforening skulle gi ekspertråd når det  kom til metallsøkingen. Kort instruksjon fra Kjersti, før barna strømmet til. Og så var alle klare til å ta imot barna.

Barna strømmet til (foto: Per Sibe)

Plutselig var barnetilstrømningen i gang. Og at dette ble en travel formiddag ble raskt slått fast. Barna klarte knapt nok å vente til instruksjoner og forklaringer ble gitt, før de grep spader og metallsøker og hev seg på arbeidet. Nå er det jo slik at festivalområdet er fredet, så metallsøkeragnet var for anledningen lagt ut i gresset, og den arkeologiske utgravingen foregikk i en sandkasse. Men det gjorde ingen ting. Sandspruten sto rundt øra på oss alle, og sammen med fornøyde barn og vakkert vær ble det hele en stor festdag

Kjersti er en dyktig formidler (foto: Per Sibe)

Og barna lærte mye denne dagen. Lærte mye om vår historie, og ikke minst om hvor viktig det er å ta vare på den. Kjersti Jacobsen er en dyktig formidler og det var jaggu Trond Frøyland fra Norges Metallsøkerforening også. Mange barn som smilende tok i mot mye nyttig  kunnskap denne formiddagen.

Trond avslører noen av metallsøkingens hemmeligheter.
(foto: Per Sibe)

En utmerket måte å lære på. Et fantastisk alternativ til vanlig skolebenksliting.

Det dreier seg bare om å tørre, og så prøve.

Slik skal det søkes. Hilsen Freddy (foto: Per Sibe)
Comments are closed.