Norges Metallsøkerforening har fått sin første lokalavdeling

Tekst: Per Sibe

Norges Metallsøkerforening har nå fått sin første lokalavdeling.  Og denne avdelingen befinner seg i Møre og Romsdal og går under navnet Nordmøre Detektorlaug.

Litt bakgrunnsinformasjon:

Det har i lengre tid vært diskutert fordeler og ulemper når det kommer til lokallag. Norge er et stort land og interessen for metallsøking har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene. I over tjue år har NMF kjempet for metallsøkernes interesser, og det har båret frukter. Fra en forsiktig lokal oppstart i 1991 med Carl Andre Fronth og elleve andre ivrige metalldetektorister i spissen, har foreningen økt til godt over 300 medlemmer. Anseelse i det arkeologiske fagmiljø har ikke kommet av seg selv, heller ikke en fortjent plass i Norges Kulturvernforbund med sine 250.000 medlemmer. Kampene har vært mange, men ildsjelene har ikke gitt seg, noe som har resultert i både store oppdrag i samarbeid med arkeologiske myndigheter og taletid foran Stortingets medlemmer. Hvordan det norske metallsøkermiljøet hadde sett ut i dag uten innsatsen til Norges Metallsøkerforening er det helt umulig å vite noe om, men man kan vel velge å tro at foreningen har bidratt positivt til hobbyens utvikling.

Carl Andre Fronth en av foreningens grunnleggere
(Foto: Per Sibe)

Men økende medlemsmasse og anseelse, stiller også krav til ansvar og seriøsitet. Det er ikke bare å forandre noe fordi om noen synes det. NMF er en demokratisk forening med årsmøtet som øverste myndighet. Vedtektene kan forandres på årsmøtet etter forslag fra medlemmene og ikke ellers i året. Årsmøtet gir også styret tillit til å ta avgjørelser dersom de ikke strider mot vedtektene vedtatt av årsmøtet. Sånn er det og sånn bør det være i en demokratisk forening.

Om det er rett og slett er en misforståelse vites ikke, men det går et rykte om at Norges Metallsøkerforening har et misvisende navn og at vi bare dekker Osloområdet. Dette er feil.  NMF har for eksempel like mange medlemmer i Hordaland som i Oslo og ingen av dem er det fylket med flest medlemmer. Legger man Akershus til Oslo (hvor den vel den største delen av Norges befolkning er bosatt med ca. 23,6 % i følge tall for 2012) så er mann fortsatt under 1/4 del av medlemsmassen.  Med andre ord vil det si at over 75 % av medlemsmassen bor utenfor Oslo og Akershus. Så det å påstå at Norges Metallsøkerforening ikke dekker hele Norge, og derfor ikke bør hete Norges Metallsøkerforening, blir vel litt feil.

Men fortsatt er den største delen av medlemmene sett fylkesvis bosatt i Oslo og Akershus noe som bør gjøre det naturlig å ha hovedsete i Oslo. Dette, i tillegg til det faktum at alle sentrale myndighetsinstanser som Riksantikvar, Kulturvernforbundet og Storting ligger i Oslo svekker vel heller ikke kandidaturet for Oslo som hovedsete. Dette kan selvfølgelig gjøres om hvis et flertall på årsmøte mener det. Men som sagt det er et årsmøtevedtak som må avgjøre og igjen kalles det demokrati.

Det sagt så betyr ikke det at ikke styret ser utfordringene med det stadig økende medlemstallet utover i landet.  Utfordringer som må løses. Derfor har styret brukt mye tid på å diskutere løsninger. Kontaktpersoner har vært prøvd uten at det oppnådd ønsket effekt. Så er det dette med lokallag. Det var ikke tvil om at lokallag vil kunne ha mye for seg.  Lokalkjente personer som kan bygge opp kontaktnett og samarbeid med lokale arkeologiske myndigheter, andre foreninger som er opptatt av lokalhistorie og kulturvern, og ikke minst grunneiere som synes det er viktig at kulturarven blir reddet fra pløyelaget før plog og forurensning fjerner dem for alltid.  Lokalkjente personer som kan være vakthunder så ikke norske lover blir brutt og veiledere for de som er nye i hobbyen. Det sentrale styret i NMF utfører mer enn nok arbeid på sin egen fritid til at de kan reise rundt i hele landet, hele tiden, for å imøtekomme alles behov.

Stig Nevander Nather-Afarli fra Nordmøre Detektorlaug i ferd med å redde den danske kulturarv (Foto Per Sibe)

Men til dette trengtes de riktige personene. Personer som ser muligheter og ikke problemer. Mennesker som forstår hvordan en forening drives og ikke minst forstår hvordan demokratiske regler og vedtak fungerer.

Og plutselig var de der, gjengen fra Møre og Romsdal. Plutselig var de der med en vel formulert søknad. En søknad som ikke krevde, men tvert i mot tilbød. Ferdig kom søknaden, med forslag til vedtak, oversikt over representanter til lokallagstyre og forslag til stiftelsesdokument.  Og dette er gutter som har vært med mye og lenge. Gutter som gjerne reiser langt for å utøve hobbyen sin og som har gjennom en årrekke vist hva de står for. I tillegg er Møre og Romsdal et fylke som har relativt mange medlemmer og ligger så pass langt fra hovedstaden at det er formålstjenlig med et lokallag.

Og dette gjorde arbeidet lett for sentralstyret å jobbe videre med saken. Litt justeringer og tilpasninger ble gjort uten problemer på noen måte. Og på styremøte denne uken ble det vedtatt å la Nordmøre Detektorlaug bli et lokallag av Norges Metallsøkerforening. Det første av mange er håpet og så får vi se hvordan det hele utvikler seg.

Julius Loennechen og Nils Ove Halle fra Nordmøre Detektorlaug under Bifrost 2012
(Foto: Per Sibe)

Og for dere der ute som ønsker kontakt med NMF sitt første lokallag så kan det kontaktes her:

Nordmøre Detektorlaug

v/Julius Loennechen

epost: julius.loennechen@gmail.com

Tlf. 911 56 102

Så står det vel bare igjen å gratulere Nordmøre Detektorlaug velkommen som lokalavdeling i landets største metallsøkerforening og takke dere for at der vil være med å ta del i over 20 års erfaring og arbeid for metallsøkernes interesser.

Kommentarer:

Jan Henrik sa: Gratulerer, håper dette fører til at flere lokallag vil dukke opp langs norskekysten.

John Olav Westlie sa: Gratulerer så mye og lykke til. Flotte greier ?

Richard Andre L. Moen sa: Godt jobba der oppe på mørekysten ? Lykke til.

Guro Helene sa: Gratulerer og lykke til ?

Tore N sa: Gratulerer og lykke til med lokallaget.
Håper de har letta litt på reglene/vedtektene enn de vi fikk !

Nils Ove halle sa: Ja da gleder vi oss til og komme i gang med arbeidet, foreningen og sammarbeidet videre.Takk til styret i NMF

Comments are closed.