NMF medlemmer hjelper til med fortgang i veiarbeid

Tekst og foto: Per Sibe

I midten av januar fikk Norges Metallsøkerforening en henvendelse fra Selje kommune, i Sogn og Fjordane. En vei helt ute på Vestkapp hadde rast ut og det hastet nå med å få den på plass igjen. For å få til dette måtte veien, ved rasstedet, legges tyve meter lenger inn i terrenget. Problemet med det var at stor tysk aktivitet her under annen verdenskrig, og faren for eksplosiver kunne være tilstede . Forsvaret ble forespurt og de anbefalte å gå over området med metallsøker, sånn for sikkerhets skyld.

Dermed ble Norges Metallsøkerforening forespurt. Kunne de hjelpe. Korte tidsfrister gjorde det vanskelig for de fleste, men to stykker hadde muligheten til å reise. De to var Harald Kjelstad  og undertegnede. Etter et par dager med forberedelser satte vi kursen fra Oslo området og ankom søkerstedet tidlig neste formiddag.  Der møtte vi også kommunens ansatte

Ikke så stor området å søke over, men området var desto brattere og mer utilgjengelig enn vi hadde regnet med. Klatrende rundt i skråningen ble kvadratmeter på kvadratmeter gjennomsøkt. For å være helt sikre ble det brukt flere forskjellige typer metallsøkere, også inkludert et håndholdt magnetometer.

Eksplosiver er noe man på ingen måte leker med, så en mistenkelig gjenstand som vi mistenkte at kunne være en blindgjenger, fikk lov å ligge helt i fred. Stedet ble merket av og gjenstanden overlatt til fagfolk for videre behandling.

Etter en lang dag hadde vi ikke funnet noe mere av interesse. Vi kunne selvfølgelig ikke gi noen garanti for at det ikke kunne være noe mer der, men det skulle forundre oss veldig hvis det skulle vise seg å være det. En metallsøker er nemlig et meget effektivt verktøy hvis det blir brukt på en kyndig måte.

Langversjonen av denne historien kan leses på undertegnedes blogg

Vestkapp Foto Per Sibe
Comments are closed.