NMF inngår samarbeidsavtale med Østfold Fylkeskommune

Tekst: Per Sibe

Det blir som regel mange fine funn når NMF søker i Østfold
(Foto: Per Sibe)

Denne uken har det vært møtevirksomhet i Østfold som blant annet har resultert i  at Norges Metallsøkerforening har inngått en avtale om tett samarbeid med Østfold fylkeskommune.Samtaler mellom NMF og Østfold fylkeskommune har foregått over litt tid, og begge parter har hele tiden vært interessert i et samarbeid mellom foreningen og fylkeskommunens arkeologer.

Det første som skal skje som et resultat av avtalen er at det blir minst to foreningsturer til Langnes skanse i Askim. Her var det i 1814 et slag mellom nordmenn og svensker med ca 120 falne. Foreningens medlemmer skal lete etter gjenstander fra dette slaget. Den første turen til Langnes blir på våren 2014. Før denne turen vil våre medlemmer få mer informasjon om prosjektet i møte med Fylkeskommunen. Det andre arrangementet blir den 9. og muligens den 10. august. Den 9. august har Riksantikvaren et større arrangement som en del av Grunnlovsjubileet 2014 på Langnes og NMF skal delta. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.

Det er også lagt til rette for to andre foreningsturer i Østfold, hvor en av dem allerede er i orden, og vil foregå i Råde. Med tanke på at det også er turer på trappene i andre deler av landet, så ser det ut som at dette kan bli et meget spennende og travelt  år for medlemmene i Norges Metallsøkerforening. Ikke minst for de medlemmene som bor i Østfold .

Mer informasjon om flere prosjekter og turer vil styret komme med etter hvert som de er på plass .

Styret i Norges Metallsøkerforening sier seg veldig fornøyd med de resultatene som har blitt oppnådd, men kommer ikke til å hvile på laurbærene av den grunn.  Eller som styremedlem Ole Christian Fjeld uttalte det. Det er morsomt å sitte i styret i en forening med medlemmer som vil.

Fra foreningstur til Østfold i 2011 (Foto Per Sibe)

Kommentarer:

Karl Johan Valderhaug sa:

Fantastisk innsats gutter!

En avtale som gagner absolutt alle parter.
Det gledes til en veldig hektisk sommer

Comments are closed.