NMF forundret over oppførsel fra Fylkesarkeologen i Akershus

Dette er en historie som begynte for noen år siden og omhandler 17 romerske mynter, en arkeologisk utgraving, et medlem fra Norges Metallsøkerforening (NMF) og fylkesarkeologen i  Akershus Fylkeskommune.

NMF sitt medlem var med som metallsøker under denne utgravingen som foregikk i Son og som etter hvert har blitt kjent under navnet Labofunnene . NMF sin mann fant mye spennende som han overlot til arkeologene. Sågar ble en vekthest funnet og kopier av denne blir i dag blant brukt som presanger ved besøk.

Det ble mange lass jord ut av denne utgravingen som ingen visste helt hva de skulle gjøre med. Det ble til slutt bestemt at disse haugene skulle fraktes til Follo museum i Drøbak hvor skolebarn under kyndig veiledning av fagfolk kunne få prøve seg som arkeologer de også. En glimrende tanke som det virket som de fleste var veldig fornøyd med.

Ikke minst Norges Metallsøkerforening som er av den oppfatning at kulturarven vår tilhører alle, og ikke minst barna, som skal føre denne arven videre. Alt var fryd og gammen.

Helt til det plutselig ble funnet en samling romerske mynter i haugene. Sytten i tallet og mange i bronse. Et sensasjonelt funn i Norge.

Men noen fattet mistanke til at noe skurret. Flere mente, deriblant NMF sitt medlem som hadde deltatt på utgravingen, at dette umulig kunne være mynter som hadde ligget i jorda så lenge.

Styremedlem og talsmann for Norges Metallsøkerforening, Ole Christian Fjeld, forteller:

NMF medlemmet som søkte på Labo, fant ingen romerske mynter. Det virket derfor veldig rart at det da skulle dukke opp 17 mynter i massene.

Alle metallsøkere som har holdt på noen år vet hva norsk jordsmonn gjør med bronsemynter. Vi finner knapt leselige 1800 talls mynter. Når myntene blir såpass ødelagt som de blir på 200 år hadde vi ingen tro på at 1700 år gamle romerske mynter av bronse kan fremstå såpass gode som de gjorde i det klimaet vi har her i landet, med sur jord og frost sprenging. I tillegg hadde myntene forskjellig toning/patina og kan derfor neppe ha ligget i samme jordsmonn. Våre medlemmer har funnet noen romerske sølvmynter gjennom årene (levert inn til arkeologiske myndigheter) som har vært i noenlunde stand . Men disse som ble funnet i massene var bronsemynter

Tre av foreningens medlemmer reiste faktisk også til myntkabinettet for å se myntene, de nevnte også at vi trodde myntene var blitt plantet til ansatte ved kabinettet. Og påstanden ble ikke avvist .

Tolvte mai 2011 var det informasjonsmøte om Labofunnene på Grevlingen skole og kultursenter i Son. Foredragsholder var en ansatt fra Fylkesarkeologen i Akershus. Blant publikum var representanter fra NMF, også  medlemmet som hadde deltatt på Labo. Medlemmet trakk på dette møtet funnene av de romerske myntene i tvil. Dette førte til diskusjon og uenighet mellom han og  foredragsholder. Opptrinnet ble også filmet av vårt medlem.

Det går et år

Ole Christian Fjeld fortsetter:For et par uker siden i Østlandets Blad  (lokalavis i Follo. reds kommentar) går representanten fra Fylkesarkeologen i Akershus ut og sier at det nok stemte det blant andre våre medlemmer  hadde hevdet og at myntene var plantet. I mellomtiden var videoen om opptrinnet på Grevlingen skole (for over ett år siden) lagt ut på You Tube. På spørsmål fra ØB om han mistenkte noen fra metallsøkermiljøet for å ha plantet myntene svares det:

Sitat Østlandets blad

– Det har jeg ingen kommentar til. Men jeg tror ikke det er folk fra Son, svarer fylkesarkeologen bestemt

sitat slutt

Artikkelen sier videre: Dersom arkeologene finner ut hvem som står bak, blir saken politianmeldt.

Ole Christian Fjeld sier at styret i Norges Metallsøkerforening stiller seg undrende til disse uttalelsene. Dersom det er kommet frem at det er mistanke om at det er begått en forbrytelse så må vel en slik sak anmeldes og etterforskes av politiet. Eller har Fylkesarkeologen en egen hjemmel her, hvor de selv avgjør når noe skal politianmeldes?  Dette må jo være av interesse for alle at folk som driver med den slags aktivitet blir avslørt og straffet, sier Fjeld lettere oppgitt.

Det Fjeld og resten av styret synes er desto mer alvorlig, er at ikke Fylkeskommunens representant vil kommentere om han tror det er metallsøkere som har plantet myntene. Slikt kan fort bli oppfattet feil av publikum, og på den måten stigmatisere en gruppe mennesker som faktisk utøver en fullt lovlig hobby.

Enten så mistenker han oss, eller så gjør han det ikke, slår Fjeld fast.

Fjeld tror derimot at Akershus Fylkeskommune mistenker at metallsøkere står bak. I en mail fra den offentlige tjenestemannen sendt til NMF’s medlem som deltok på Labo, skriver han blant annet,

sitat:

 I tillegg til store deler av arkeologimiljøet er jeg også kjent med at du vet hvem som har plantet myntene. Det antydes sågar at det er du som har gjort det.

sitat slutt

Han skriver også i samme mail at han vil ha fjernet videoen på YouTube som er lagt ut uten hans tillatelse, da dette er et brudd på åndsverkloven. Dette begrunnes videre med at han var der som privatperson på fritiden sin på oppfordring for frivilligheten i Son. Påstander som NMF sitt styre stiller seg tvilende til da foredraget var annonsert som arrangert av Vestby Kommune Kulturavdeling og var et åpent møte med mulighet for spørsmål fra salen. Dog valgte vårt medlem å trekke videoen foreløpig fra YouTube

Disse uttalelsene sammen med en del andre uhøfligheter og påstander, sendt fra en offisiell mailadresse hos Akershus Fylkeskommune, er uhørte sier Fjeld, og føyer til at NMF sine medlemmer ikke skal trues til taushet .

Fjeld forteller også at vedkommende tjenestemann også ved tidligere har opptrådt, og kommet med påstander Norges Metallsøkerforening ikke uten videre kan godta. Foreningen har sendt klager på dette uten at det har hjulpet. Faktisk har vi ikke fått svar på flere av henvendelsene våres. Noe som kan være et brudd på § 11 i forvaltningsloven

Veldig synd

Fjeld mener at det er veldig synd at dette skjer. Både arkeologene og Norges Metallsøkerforening har et felles mål. Nemlig å redde vår felles kulturarv. Vi er ikke ute etter å henge ut noen, vi har et godt samarbeid med flere arkeologiske myndigheter. Her kan nevnes som eksempel, undersøkelsene på Gokstad i regi av UIO og Kulturarv Vestfold hvor vi deltok med 35 metallsøkere for noen få uker siden.

Men nå er nok nok, så nå ser vi ingen annen mulighet enn å gå ut gjennom media og spørre om  hva tjenestemenn i det offentlige egentlig kan tillate seg,  avslutter Ole Christian Fjeld på vegne av styret i Norges Metallsøkerforening.

Siste

Fylkesdirektør Kristin Felde har nå innbudt Ole Chr Fjeld til et møte om saken, etter at hun mottok kopi av mailen tjenestemannen sendte vårt medlem

Ole Chr. Fjeld (Foto: Per Sibe)

Kommentarer:

Martin M sa: Bra!
Ett sted må vi sette grensen og sette ned coilen. Mange historier om dårlig behandling, brutte avtaler, manglende oppfølging, utilgjengelighet og mangel på «aknowledgement» når metallsøkere leverer inn funn verserer og det er på tide at vi også sier ifra når vi føler at vi blir urettferdig behandlet. Det er en gåte at bidraget vårt ikke blir verdsatt av enkelte, på tross av at vi driver rent dugnadsarbeid.

Comments are closed.