Når synergien er god

Tekst: Harald Kjelstad Foto: Per Sibe

Det som utspilte seg på Heimdal ved Gokstad søndag 13. mai var en spennede begivenhet for flere av fagmiljøene i Norge og ikke minst for metallsøkerentusiaster og andre historieinteresserte. Området på Heimdal som nøye ble skannet av frivillige metallsøkerentusiaster fra Norges Metallsøkerforening, fikk denne helgen et nytt liv. Gjennom å bidra til å kunne skape bilder av hva som foregikk akkurat der arkeologene har påvist en bosetning ved det som den gang var strandkanten, bare et steinkast fra Gokstadhaugen, viste medlemmene fra NMF at metallsøkere er en viktig ressurs. Over 500 funn ble gravet opp av entusiastene fra NMF. Derav rekordstort funn på 32 arabiske dirhemer. Funnene kan forskerne bruke til å sette sammen med sine metoder og få og gi bilder av og innsikt i historien.

Harald Kjelstad (foto Per Sibe)

Det slår meg hvilken ressurs frivillighet er. Arkeologene og fagmiljøene kan selvsagt gå med metallsøker selv, men metallsøking er også en kunst og har sin læringskurve. Det er der entusiasten kan komme inn og bidra til å avdekke gjenstander som ellers mest sannsynlig vil ødelagt av plogen, forvitre eller bli borte for alltid. Mitt inntrykk er at mange metallsøkerentusiaster er interessert i historie og jeg er ikke i tvil om at fagmiljøene kan hente ut ekstra ressurser i metallsøkere over hele Norge ved å snakke med NMF eller sin lokale entusiast.

Arkeologer og metallsøkere side ved side (foto Per Sibe

Det er viktig å tillate å holde entusiasmen oppe. NMF jobber bevisst med at lovverk overholdes. Det er viktig for foreningen å poengtere at man til enhver tid må forholde seg til lovverket. Både fordi lovverket er der for å beskytte vår kulturarv og fordi det er viktig at denne hobbyen fortsetter å være lovlig.

Funnene på Gokstad på søndag er et bevis på at fagmiljøene og metallsøkerentusiasten kan ha stor glede av hverandre. I iskald vind, men med godt humør, avdekte NMF medlemmene og fagmiljøene i løpet av dagen et pent stykke nordisk (og litt verdens-) historie til glede for alle. Uten denne entusiasten mister vi et viktig album med bilder vi kan bruke til å fortelle mer om vår historie.

Når synergien er god (foto Per Sibe)

Norge er mye tuftet på frivillighet. Tror du at du ville bli vekket av et skolekorps 17. mai, eller måtte kjøre guttungen på fotballkamp hver helg og forholde deg til overivrige foreldre i timesvis på fridagen, om det ikke hadde vært for frivillighet? Hadde fjellene føltes like trygge å ferdes i når påskesola brenner rundt solbriller, om det ikke hadde vært for frivillige fra Røde Kors?

Til Gokstad kom det 35 NMF medlemmer, en til og med fra Trøndelag, helt på egen regning.
De frivillige utløser ressurser som ellers aldri ville eksistert! Det er viktig å komme i hug.

Geir Rønnes kom helt fra Trøndelag (foto Per Sibe)

Fagmiljøer som ser dette, kan utrette mye ved å samarbeide med metallsøkere. I Danmark har man allerede forstått dette, gjort noe med det, og nyter svært godt av samarbeidet. Med fagmiljøenes kunnskaper om metoder og historie, sammen med den frivillige metallsøkerentusiast, kan man oppnå en synergieffekt som gir økt out put for både fagmiljøene og for metallsøkeren. Til glede for alle som er interessert i vår historie og kulturarv. Noe sist søndag ved Gokstad var et tydelig bevis på.

Harald Kjelstad.

Kommentarer

Per Kristian Bjor:
Tusen takk for innsatsen alle sammen. Helt makeløst. Det ble VELDIG surt og kaldt uttpå ettermiddagen, men dere ga gass og var på slutten livredde for ikke å få nye ruter.Helt utrolig bra at dere stiller opp når jeg har fått surret opp opp i noe. Det gir meg en trygghet på at dere er med på det som kommer av «utfordninger». En spesiel takk til Geir som hadde reist lang og lenger enn langt for å delta. Håper du fikk valutta for reisepengene.
Veldig stolt av dere jeg!
P.K.Bjor
formann NMF

Comments are closed.