Metallsøkersesongen for 2015 er godt i gang

Tekst: Martin Mesicek

Søkesesongen er nå godt i gang i store deler av landet og det rapporteres stadig om flotte funn av medlemmer på vårt medlemsforum. At mange av funnene er gjort av relativt nye medlemmer er spesielt gledelig, og burde fungere som en påminnelse for de mer bevandrede: Her kan man ikke hvile på fjorårets, eller foriforifjors bragder, skal man være med i teten! I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen av funnene som er rapportert inn de siste ukene.

Mjølner – Tors hammer.
Først ute er Magne Øksnes fra lokallaget vårt i Trondheim som på dyrket mark i Steinkjer var så heldig å finne en Torshammer i sølv, antagelig fra vikingtid. Hammeren har punkt-sirkel mønster, veier 5,6 gram, er 34 mm langt og 18 mm bredt. Denne ble brukt som anheng og har et hull øverst der kjedet eller snoren gikk igjennom.

Dette er et meget sjeldent funn! Vi vet om to tidligere funn av disse gjort med detektor, ett fra Porsgrunn i 2012, og ett av vårt medlem Olga Skappel i oktober 2013.

Flere bilder av Magnes Mjølner kan ses på vårt museum her.

Torshammer
(Foto: NMF sitt medlemsforum)

Ny hest i NMF Stallen – «Onsøy Hesten»
De mer erfarne medlemmene er godt i gang de også. I Østfold, som er ett av foreningens fylker med mest aktivitet de seneste årene og der vi samarbeider med arkeologisk seksjon om flere spennende prosjekter, ble det i løpet av påsken blant annet funnet en vektloddhest, antagelig fra tidlig middelalder. Mangeårige medlem Trygve Måleng var den heldige finner.

Vektloddhester er ganske store gjenstander i denne sammenhengen, og da er det spesielt gledelig at denne så å si er hel og uten de store plogskadene, ganske utrolig etter så mange århundrer i bakken. Hesten veier hele 43,9 gram, er 32 mm på sitt høyeste og 52mm på sitt lengste. Disse hestene omtales også som Kong Haakon V’s (1299-1319) messinghester. Dette er den ellevte vektloddhesten vi med sikkerhet kan si er funnet av våre medlemmer, men det er mulig det er flere.

Vil du lese mer om Haakon V’s Messinghester? Frans-Arne Hedlund Stylegar har skrevet denne artikkelen om emnet: «Håkon den femtes messinghester»

Onsøyhesten
(Foto: NMF sitt medlemsforum)

Austerått 2015: Sesongstart for alvor i Trøndelag.
Til slutt skal vi tilbake til lokallaget vårt i Trondheim som sammen med lokallaget på Møre har arrangert sitt første litt større søketreff blant medlemmene denne våren.  Heldige har de vært som har fått lov til å søke i området rundt Austerått i samarbeid med fylkesarkeologen.

Det ble gjort en mengde strålende funn av både mynter og gjenstander og arrangementet ble også godt dekket av pressen. Her viser vi frem det funnet som ble viet mest oppmerksomhet, en solid spansk sølvmynt fra 1500 tallet, funnet av mangeårige medlem Nils Ove Halle fra Møre og Romsdal.

Spansk mynt fra 1500 tallet
(Foto: NMF sitt medlemsforum)

Dette er nok ikke de verste søkeområdene metallsøkerentusiaster kan tenke seg, vandrende rundt historiske bygninger som har vært sentrum for mye aktivitet i århundrer.

Austrått (Foto: NMF sitt medlemsforum)

Dette er bare en liten smakebit av de funnene som er gjort så langt i sesongen, og medlemmer kan glede seg over enda flere funn og å få dele disse med andre på vårt medlemsforum. Andre interesserte kan besøke vårt digitale museum der vi stadig oppdaterer samlingen med flere bilder.

Vi gleder oss til fortsettelsen av 2015 sesongen, og gratulerer finnerne så vel som de heldige mottakerne i kulturminneforvaltningen med nye pene funn til sine magasiner og samlinger i landets museum.

Comments are closed.