Lokallag nummer to beriker Norges Metallsøkerforening

Tekst: Per Sibe

Og denne gangen er det Trøndelag som er området. Det hele startet med at foregangsmann og formann, Karl Johan Valderhaug fikk en ide om en lokal klubb for Trondheimsdistriktet allerede i 2012. Problemet var bare at han kjente ikke så mange i dette området den gang. I hvert fall ikke mange som drev med metallsøking som hobby. Så da ble det innmelding i Norges metallsøkerforening på Karl Johan og etter hvert tur sydover for å bli kjent med de som holder til i østlandsområdet.  Karl Johan var med på Gulli i 2013 og der ble det brukt tid på å bli kjent med mange andre metallsøkere.

Karl Johan (i grå caps) studerer funn på Gulli

Utover i 2013 kom det til flere lokale metalldetektorister fra Trøndelag, og sammen har de nå startet Trondheim Metallsøkerklubb som et lokallag av Norges Metallsøkerforening. Og driftige har de vært. Allerede nå har de 13 medlemmer. De har også til et godt samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, og jobber også aktiv med å jobbe opp samarbeidet med andre lokale arkeologiske myndigheter. Egen hjemmeside jobbes det også med.

Roy fra Tronheim Metallsøkerklubb i full gang

Ildsjelene i Trondheim Metallsøkerklubb har hele tiden vist at dette er noe de vil.  Under hele prosessen frem mot å bli et lokallag av NMF har de opptrådd veldig ryddig og vist stor initiativ til å løse utfordringer, og at de vil mye.

Og ikke nøyer de seg med en Roy heller

Det var derfor en enkel oppgave for styret i NMF og ønske det nye lokallaget velkommen.  Styret er heller ikke i tvil om at dette blir et aktivt lokallag som vil synes godt  i det norske metallsøkermiljøet.

Styret i Trondheim Metallsøkerklubb består av

Styremedlem Roger

Formann: Karl Johan Valderhaug

Sekretær: Sinisa Ninic

Styremedlem: Roger Semundset

Ønsker du kontakt med gjengen så er kontakt informasjonen som følger

Hjemmeside: www.thmk.no

e-post: post@thmk.no

Telefon. 980 35117 (Formann)

Så da står det vel bare igjen å ønske Trondheim Metallsøkerklubb velkommen som lokallag i Norges Metallsøkerforenig, og at vi ser fram til et fruktbart samarbeid i årene som kommer.

Julian- arkeolog og detektorist
Comments are closed.