Kulturvernet usikre på flytting av post 74

Pressemelding fra Kulturvernforbundet

Den tidligere post 74 på Kulturdepartementets budsjett legges ned og tilskudd til kulturvernorganisasjonene flyttes inn i Norsk Kulturfond. Dette betyr at driftstilskudd til organisasjonene skal vurderes etter «kunstfaglig skjønn».

Det er fint at departementet har tatt høyde for neste års tilskudd og prisjustering  for de organisasjonene som er inne på ordningen, sier Jan Solberg, generalsekretær i Norges kulturvernforbund. Men vi synes det er bekymringsfullt at et fagråd uten representanter fra organisasjonene skal tildele fondsmidler på 30 millioner kroner, når mesteparten av midlene er tiltenkt varige tilskudd til frivillige kulturvernorganisasjoner.

Flyttingen betyr at Kulturvernforbundet, Norges Husflidslag, Landslaget for lokalhistorie, norsk Folkeminnelag og Landslaget for lokal- og privatarkiv nå må søke om midler fra Norsk Kulturfond til organisasjonsdrift.

Mange landsdekkende kulturvernorganisasjoner har ikke driftstilskudd fra staten, og derfor må denne posten styrkes vesentlig i årene framover for å sikre alle de viktige landsdekkende kulturvernorganisasjonene, sier Solberg i Kulturvernforbundet.

Historielagene er en av organisasjonene som skal underlegges Kunstfaglig skjønn. Eliseus Rønhaug fra Salangen Historielag guider i fotoutstillingen til Regionmuseet i Sjøvegan.
Foto: Louise Brunborg-Næss, Kulturvernforbundet.

Målt i antall årsverk er de frivillige organisasjonene like store som museumssektoren i Norge, men 97% av innsatsen er ulønnet.

Om Kulturvernforbundet:

Paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som jobber med kulturarv og kulturminnevern. 22 medlemsorganisasjoner med til sammen 230 000 medlemmer. Stiftet 1994. Leder: Jørg Eirik Waula. Generalsekretær: Jan Solberg

Comments are closed.