Kulturvernere misfornøyd med regjeringens frivillig-satsing

Pressemelding fra Kulturvernforbundet 9. oktober 2014:

Statsbudsjettet for 2015 legger ikke til rette for at folk kan engasjere seg i frivillig kulturvernarbeid, mener landets største paraplyorganisasjon for kulturvern.

Regjeringen lovet i sin politiske plattform at den ville bedre vilkårene og styrke de økonomiske ordningene for frivillige organisasjoner, og at kulturminnevernet skulle styrkes. Kulturvernforbundet som representerer 22 landsdekkende kulturvernorganisasjoner ser ikke at dette er fulgt opp i neste års budsjetter.

Jan Solberg, generalsekretær i Kulturvernforbundet. (NMF`s nestleder Kjell Klausen i bakgrunnen) Foto: Kulturvernforbundet

For kulturvernorganisasjonene er det flere dårlige enn gode nyheter i budsjettforslaget fra regjeringen, sier Jan Solberg, generalsekretær i Kulturvernforbundet. Ingen nye organisasjoner kommer inn på tilskuddsordningene som finnes, organisasjonene på Klima- og miljødepartementets budsjett får stort sett kutt og lokallag i organisasjonene vil lide under massive kutt for studieforbundene.

– At momskompensasjonsordningen prisjusteres og det blir gratis å melde seg inn i Frivillighetsregisteret blir dessverre for smuler å regne, når de fleste av våre medlemsorganisasjoner står helt uten driftstilskudd, fastholder Solberg, og viser til at arbeidet som utføres i organisasjonene har stor nytteverdi for samfunnet.

Målt i antall årsverk er de frivillige kulturvernorganisasjonene like store som museumssektoren i Norge, men 97% av innsatsen er ulønnet.

Frivillige på landstreff i Rutebilhistorisk Forening, en av kulturvernorganisasjonene som står uten statsstøtte. Foto; Heidi Thöni Sletten/ Kulturvernforbundet

Om Kulturvernforbundet:

Paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som jobber med kulturarv og kulturminnevern. 22 medlemsorganisasjoner med til sammen 230 000 medlemmer. Stiftet 1994. Leder: Jørg Eirik Waula. Generalsekretær: Jan Solberg

For mer informasjon, kontakt:

Louise Brunborg-Næss, Informasjonsrådgiver

tlf 48297373

Kommentarer:

Martin sa: Og da skal nevnes at NMF er en av organisasjonene tilknyttet Kulturvernforbundet, om noen ikke var klar over dette.

Comments are closed.