Ikke bare et sted å værra.. Entusiast søker interessante områder for metallsøking.

Tekst: Harald Kjelstad

Jeg ser at jeg ofte sliter med å komme til poenget. Jeg har altfor mye fint å si om metallsøking og NMFs medlemmer. Håpløse utbroderinger. Kanskje er det fordi jeg vil at så mange som mulig ser hvor viktig det er at vi består og er aktive. Jeg skal gå rett på sak.

Vi ønsker områder å søke på. Enkelt og greit. Hvert år arrangeres flere klubbturer der medlemmene møtes og gjør søk på utvalgte områder. Ikke bare er klubbturer hyggelige og spennende, de er viktige på flere måter. Vi har hele 2013 fremfor oss, og oppfordrer alle våre medlemmer og andre som leser dette til å se på mulighetene de har til å undersøke om det er områder som det kan arrangeres foreningsturer for Norges Metallsøkerforening på, enten i regi av NMF (gjerne i samarbeid med privatpersoner, bønder, m.fl.) eller myndigheter og institusjoner. Ta kontakt med NMF-kontoret med dine forslag.

Vi trenger områder å søke på (Foto: Per Sibe)

Ellers kan de som har behov for å få utført enkelte oppdrag også kontakte NMF-kontoret.  NMF-kontoret setter dere i kontakt med våre medlemmer over hele landet. NMF er landsdekkende og kan nesten alltid bistå uansett hvor det måtte være. Er det oppdrag vi ikke kan ta eller spørsmål vi ikke kan svare på, kan vi gi råd og anbefale annen ekspertise. NMF-medlemmer har utført oppdrag for privatpersoner, fylker og kommuner og institusjoner – sykehus, politiet. Oppdrag som har dreid seg om alt fra å finne rør, nøkler og arvegods som smykker og ringer, til Slagene på Re og Gokstad og videre til søking etter bomber på Vestlandet og etter bevis og spor i tragiske drapssaker. Noen oppdrag mot betaling, men de fleste vederlagsfritt, eller en kopp kaffe og litt vaffel. Ofte er det jo gleden av å kunne yte noe for andre og som forhåpentligvis ender med suksess og gledesutbrudd. Av og til er det god nok betaling.
De fleste ville nok sette pris på dekning av utgifter i forhold til f.eks. reiser. Det er normalt noe vi ikke legger oss opp i, dette tar oppdragsgiver og vårt medlem seg imellom.

Oppdrag på Gokstad (Foto: Per Sibe)

Nå er det først og fremst foreningsturer vi etterlyser her. Interessante gjenstander er å finne over alt. Har du et jorde, ligger det noe spennende der som venter på å bli funnet og fortelle historie. Det er et tap om disse gjenstandene ikke får muligheten til å fortelle historie, men blir borte for alltid, ødelagt av plogen eller forvitrer i vår moderne jord, der nitrater og surt nedbør ikke er noe søtt.

I hyggelig samtale med jordeier. (Foto: Per Sibe)

Vi vet at en del bønder er skeptiske til å få funnet saker og ting på sine jorder. Ikke bare blir jordet stengt, bonden må i tillegg betale for utgravningene. Denne myten er vel klar for en avlivning snart. Det bør den være da det ikke har skjedd at en bonde ikke har fått pløyd jorda si etter løsfunn eller har måttet betale for utgravninger selv. Historien bak denne myten kommer (litt fritt fra hukommelsen) fra en sak der noen hadde bygget ut, uten tillatelse og uten at myndighetene hadde fått sjekket området før utbygging. Så dette hadde ikke noe med funn å gjøre, men var i utgangspunktet en utbyggingssak. I media ble det fremstilt noe annerledes. Til tross for at myndighetene var snille og betalte mesteparten (mer enn de hadde behøvet, da utbygger egentlig kunne fått hele regninga) av opprydningsarbeidet etter lovbruddet, oppstod altså denne myten. At en slik myte kunne stige ut av dette er nesten ubegripelig. Siden har mange bønder grunnløst fryktet arkeologiske myndigheter. Jeg har møtt flere bønder som sier dette selv. Dette fører sannsynligvis også til at det nok er mange funn som skulle vært innlevert, men som ikke blir det.

Jeg skal ikke påstå at arkeologiske myndigheter synes det er greit, men jeg har ikke sett stor innsats fra den fronten for å avkrefte en myte som gjør at mye sannsynligvis ligger i esker og kasser, eller henger på låveveggen og som pynt i eldhuset. Noe av det blir sikkert også vist frem i all fortrolighet etter en fuktig kveld med godtfolk. Her kan mange av de store skattene i norgeshistorien ligge. P.g.a. noe så latterlig som en myte …

Reddet av Trygve Maaleng (Foto Per Sibe)

Etter uttalelser fra en person fra arkeologiske myndigheter i media i sensommer/høst lurer jeg på om enkelte innen det arkeologiske miljøet faktisk ønsker å la denne ødeleggende myten flyte enda litt lenger opp i overflaten. I så fall er det trist på flere måter. Kunnskapen om dette er liten og uklare meldinger forsterker lett en misforståelse ytterligere.

Med NMF-klubbturer blir fler og fler klar over verdien av å levere inn funn, få ting identifisert slik at det kan fortelle oss historien. Folk er nysgjerrige og spør, og folk synes det spennende og snakker om det. Se bare på antall medieoppslag i 2012. Folk ønsker tydeligvis å vite mer om dette. Det er et ikke uvanlig samtaleemne på forskjellige arenaer etter at det har vært i media.

Interessen for metallsøking øker. Det ser vi på økningen i antall medlemmer, innleveringer, henvendelser fra folk og media til NMF og ikke minst i salget av metalldetektorer. NMF ønsker å få tak i alle de nye metalldetektoristene. Klubbturer og oppdrag er noen av de gode tilbudene vi har, samt vårt medlemsforum som nok kan anses som Norges fremste og mest heldekkende ekspertforum for metallsøking og alt det innebærer.

Poenget er at de gamle, men ikke minst nye metalldetektoristene skal få tilgang på alt dette. Våre klubbturer, vårt forum og ekspertise, vårt miljø, våre forelesninger og ytterligere økt kunnskap.

(Foto: Per Sibe)

Mange klubbturer til interessante områder er med på å gjøre medlemskap attraktivt, og gjennom å finne gode områder og foreslå disse er du med på å bidra til økt kunnskap, bedre bevaring av kulturminnene og hyggelige dager for mange mennesker ute i det fri. Turene er veldig fine, spesielt om været er godt. Da søker vi og ser på funn og prater og identifiserer og lurer og drikker kaffe oppi det hele. Er vi heldige kommer det noen med ei pølsebu også.

Vi ser frem til et opplysende 2013 med NMF og deres venner.
Dette året skal det bli ekstra godt å være metalldetektorist!

Harald Kjelstad (Foto: Per Sibe)

Kommentarer

Lars Kristian sa: Fint innlegg Harald:-) nå er d ca 4månder til sesongen starter for mitt vedkommende.Håper en av foreningsturene blir lagt litt nord i landet.

Comments are closed.