Hvorfor være medlem i Norges metallsøkerforening

Tekst: Ole Chr. Fjeld Foto: Per Sibe

La meg starte med å si at det viktigste er at du som metallsøker er medlem i en forening. I Norge har vi vel 3-4 foreninger som jeg kommer på i farten.
De er nok litt forskjellige. Men de foreningene som jeg kjenner til gjør alle et godt arbeide i å opplyse om lover og regler. De forholder seg alle til kulturarven vår med respekt og god etikk.

Så hva er da egentlig forskjellen?

Norges metallsøkerforening er norges eldste og største forening når det kommer til metallsøking. Vi har nok nærmere ti ganger så mange medlemmer som våre «lillebrødre» har. Dette betyr selvfølgelig at vi har norges, om ikke, skandinavias mest aktive forum for metallsøkere. Vårt (lukkede) forum har over 57000 kommentarer fordelt på over 5700 unike emner. Vi har utrolige 3,4 millioner sidevisninger, hvorav langt over 1000 hvert døgn.

For ikke å snakke om et bildearkiv de fleste vil misunne oss langt utenfor metallsøkermiljøet; noe både frivillige foreninger og myndighetene har hatt glede og nytte av. Foreningen er også heldig som har ressurser blant enkeltmedlemmer som legger ned titalls timer hver eneste uke for å finne identiteten på funn! Vår egen Trygve Måleng,  finner id på de aller fleste gjenstander.

Trygve Maaleng
(Foto: Per Sibe)

Vi har også mange fagpersoner på vårt forum, blant annet arkeologer som ser nytten i dele erfaringer med oss. Vi har også vår egen danske vektlodd ekspert som overrasker oss alle i blant med sine gode identifiseringer og detaljerte kunnskap.

På forumet vårt kan du lese om tidligere funn. Få tips, triks og råd hva alt som angår metallsøking og historie. Alle norske forhandlere av metallsøkerutstyr, i hvert fall de seriøse, står også på våre medlemslister. Så på forumet kan du lese siste nytt om metallsøkere og få mange tips og råd. En egen kjøpt/salg rubrikk for brukt utstyr finnes også der.

Også har vi medlemsmøter sentralt plassert midt i Oslo sentrum. Dette er veldig egnede lokaler for vår type virksomhet. God plass og tilrettelagt med alle tekniske hjelpemidler med tanke på foredragsholdere.

Og vi har hatt kunnskapsrike folk på besøk. Riksantikvarens folk og andre offentlige, private og egne foredragsholdere har, og er, innom oss for å dele med oss sine kunnskaper fra sine spesialområder.

Et par eksempler som kan nevnes, og hvis kunnskap vi har nyt godt av er Svein Gullbekk fra myntkabinettet og Kjetil Kvist fra Numisma mynthandel.

Svein Gullbekk er en engasjerende foredragsholder
(foto Per Sibe)

Med unntak av feriemånedene gjennomføres disse møtene første torsdag hver måned (unntak kan forekomme)

Vi har i 2013 også begynt å filme foredragene som holdes på våre foreningsmøter. Disse vil forhåpentligvis bli gjort tilgjengelig for medlemmene i en eller annen form, så snart vi har funnet gode løsninger for formidling.

Slike ting kan nok muligens flere metallsøkerforeninger tilby, og det er mulig de gjør det for alt vi vet. Det vi vet derimot helt sikkert er at Norges Metallsøkerforening har ressurser til å gjøre det. Og at vi gjør det

Hva gjør vi ellers som en stor forening?

NMF jobber kontinuerlig opp mot myndighetene. Vi har møter med politikere, vi har møter med fylkesarkeologer, Kulturhistorisk museum (tidligere Oldsakssamlingen)og vi har kommunikasjon med Riksantikvaren.

Alt for å bedre kårene til metallsøkeren og vår felles kulturarv. Det er NMF som ofte er premissleverandør av meninger med tanke på metallsøk i diskusjoner med myndighetene. Vi tror det om få år vil komme et nytt regelverk. Et sterkt NMF er din garanti for at vi ikke får svenske tilstander her hjemme. (omtrent forbud)

I 2012 utga NMF- medlem Per Sibe, boken «Kulturvern i praksis». Boka, som forøvrig er full av flotte bilder, forteller NMF`s historie gjennom jubileumsåret 2011. Boka har NMF sendt ut til fylkesmuseum, politikere og andre beslutningstakere. I skrivende stund er boken for 2012 under arbeid.

Erik Rønning Johansen, vår mann i Kulturvernforbundets styre
(Foto Per Sibe)

Norges metallsøkerforening er også som eneste representant for metallsøkerne medlem i kulturvernforbundet, og vi har sågar en av våre sittende i styret der! Vår eminente Erik Rønning-Johanssen sitter i NMF styret (noe han har gjort siden starten av NMF i 1991)og representerer også NMF i kulturvernforbundet, i kraft av sitt styreverv der. Vi har 200 000 medlemmer på vårt lag takket være det.

Det kan vel neppe noen annen metallsøkerforening skilte med?

Foreningens informasjonsside www.fortidenforfremtiden.com er et satsingsområde vi har stor tro på med tanke på å bringe ut informasjon om hva vi gjør, hvordan kulturarven blir borte, og hvordan man kan tenke annerledes for å redde denne.

Foreningen var i 2012 med på mange spennende prosjekter, hvor vi bistod offentlige myndigheter med vår ekspertise. Vi var på Gokstad . Vi var på Re. Vi var på Hobøl  Vi hjalp politiet i store, medieomtalte kriminalsaker, og vi var på Skedsmo.

Veien videre

Men alt dette arbeidet koster selvfølgelig penger, derfor trenger vi et sterkt NMF for å trygge hobbyen vår. Arbeidet vi legger ned nyter selvfølgelig andre foreninger og uorganiserte godt av, og det er selvfølgelig helt greit. Men hvis ingen vil være med å bidra så vil arbeidet selvfølgelig stoppe opp før eller siden.

NMF har i år et budsjett på rundt 60 000 for å drive holdningsskapende arbeide, ikke bare blant nye metallsøkere, men også blant arkeologer og ikke minst politikere.

Vi skulle imidlertid gjerne gjort så veldig mye mere, og det er her du kommer inn. Vi kan sikkert gjøre mye for deg, men du kan også gjøre mye for oss. Vi trenger mennesker som bryr seg om hva som skjer med vår felles kulturarv som medlem! En forening blir nemlig ikke bedre enn det medlemmene gjør den til.

Jo sterkere NMF blir, jo større gjennomslagskraft får vi. Og jo bedre vaktbikkjer for kulturvernet kan vi være.
Vi passer på medlemmene våre! I fjor var det et medlem som fikk rimelig ufin behandling av en fylkesarkeolog. Da stilte 3 mann fra NMF styret i møte med fylkeskommunen og resultatet ble en uforbeholden unnskyldning til vårt medlem. Vi samarbeider med alle, men vi legger oss ikke flate. Har du tenkt på at myndighetene som er satt til å forvalte kulturminnene våre faktisk lønnes av oss alle? Da er det vel helt på sin plass å si ifra når vi ikke syntes de gjør en god nok jobb. Norges metallsøkerforening gjør det. Det blir litt som fagforening, jo sterkere vi sammen er, jo mere kan vi få til.
NMF er, så vidt jeg vet, den eneste metallsøkerforeningen i Norge, som ikke krever at du ikke kan være medlem i en annen norsk metallsøkerforening. NMF er åpen for alle.

Hos oss er alle bra nok. Det eneste kravene vi har, er at du holder deg innenfor lovverket og kan fremvise normal folkeskikk

Vi bryr oss ikke om hvor du bor, og vi bryr oss ikke om dine «andre medlemskap». Vi bryr oss ikke om hudfargen din, hårfargen din, din politiske tilhørighet, din legning eller din religiøse tilhørighet.

Vi driver med metallsøking.

Gjør du det samme bør du bli med oss!

Et sterkt NMF borger for gode vilkår for metallsøkere og kulturarven vår!

Kommentarer

Aage Olsen sa: Jeg kjenner han som kom i noe uheldig lys hos denne arkeologen. Jeg leste brevet som han fikk, noe av det dummeste jeg noen gang lest av en person som jeg trodde var bedre utstyrt i mellom ørene. Men han som fikk dette brevet var jo selvsagt glad for at han fikk hjelp av forenigen. Han sa at denne foreningen beskytter meg på samme måte som en fagforening. 

Comments are closed.