God påske til alle metallsøkere…

Tekst: Per Sibe.

Og til alle andre lesere av Fortiden For Fremtiden selvfølgelig. Påsken er jo tradisjonelt startpunktet for en ny og forhåpentligvis fruktbar metallsøkersesong. Her på Østlandet  har vi fått tyvstartet i år, og mange fine funn har allerede blitt gjort. Den første foreningsturen ble allerede avviklet i helgen.

Noen av NMF sine medlemmer har også vært i England og funnet godsaker. Men tradisjonelt er det vel påsken som regnes som sesongstart her på berget.

Påskestemning på jordet (foto: Per Sibe)

Uansett, så er det vel med metallsøkere som med motorsykkellister. Litt stive, støle og ivrige etter å komme igang så snart solen begynner å varme. Og da er det viktig å huske på sikkerhet og regelverk i all sin  iver.

Benytter derfor anledningen til å minne om retningslinjene fra Norges Metallsøkerforening som er sakset fra deres hjemmeside

1. Bruk ikke metallsøker på fredet grunn. Sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner.

2. Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse til fylkesarkeolog eller ansvarlig museum. Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. Innleveringspliktige mynter kan overlates direkte Universitetets myntkabinett i Oslo.

3. Bruk ikke metallsøker uten grunneiers tillatelse.

4. Vær ytterst forsiktig dersom du kommer over militære eksplosiver som granater of liknende. Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv etter mange år i jorda – og følsomheten kan være meget stor! Merk deg stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.

5. Vis forsiktighet ved graving i områder med mye skrap. Knust glass og skarpe/spisse metallgjenstander kan påføre deg skader. Vurder søksområdet, og bruk hansker når du finner det nødvendig.

6. Vær nøye med fylling av hull etter graving. Det bør ikke vises i et område når du har vært der.

7. Spre ikke søppel i naturen. Kast oppgravd skrap i nærmeste avfallsdunk…. for neste gang graver du det kanskje opp på ny.

8. Benytt anledningen til å forklare metallsøkerens funksjon for interesserte. Kanskje får du også interessante lokalhistoriske tips tilbake.

9. Vis solidaritet med foreningens medlemmer. Sørg for å videreformidle eventuelle oppdrag som du selv ikke kan ta.

10. Når du er ute med metallsøkeren er du en ambassadør for alle oss andre med samme hobby. Vær behjelpelig dersom noen trenger din assistanse, vis omtanke og gå varsomt fram.

Og dermed står det bare igjen for oss her i redaksjonen og ønske dere alle en riktig god, sikker og  lovlig metallsøkerpåske, med mange fine funn.

Ha en trygg påske. (foto Severin Eskeland)
Comments are closed.