Foreningstur til gåtene på Golsfjellet

Tekst: Martin Mesicek

Foto: Christian Christensen

Det var helgen 19. – 21. September at et tyvetalls medlemmer av Norges Metallsøkerforening satte kurs mot Golsfjellet og Ørterstølen fjellstue. Hovedmålet var først og fremst å ha en sosial samling der gamle og nye medlemmer kunne bli bedre kjent, og komme seg til fjells i vakre høstlige omgivelser, men turen ga også sjansen til å undersøke noen lokale sagn og gåter om områdene vi hadde fått lov å søke på.

Hva kunne egentlig den haugen på tunet på Ørterstølen bety? Var dette virkelig et gammel slagsted mellom Hallinger og Valdresinger? Gikk den gamle grensen mellom Hallingdal og Valdres virkelig over jordene rett bak fjellstua slik enkelte lokalkjente hevdet?

Og, kunne vi finne rester av flere jern- eller kullvinningsanlegg på stedet, eller gjenstander fra de som arbeidet der i femhundreårsperioden mellom år 800-1300 da jernproduksjonen var høy i området?

Og hva med rester etter stølsdriften, eller de tidlige gjestene på fjellstua? Kunne de ha lagt igjen spor etter seg på jordene?

Og det var bare lørdagens mange spørsmål, søndagen skulle vi til Lyservollen, ti minutters kjøring fra fjellstua, og som vi hadde blitt fortalt var et av områdene med mest aktivitet under jernvinningsperioden, kunne vi finne spor etter handel eller annen aktivitet der?

Spørsmålene og mulighetene var mange, og det var en optimistisk gjeng som omsider kunne samles til en sen middag i Årestua etter å ha sittet i kø på vei opp til fjellet.

Årestua (Foto Christian Christensen)

Tidlig lørdag morgen var det klart for frokost og briefing. Medlemmene fikk utdelt informasjon og kart over søkeområdene og litt bakgrunnsinformasjon om våpen og jernfunn fra middelalder og jernvinningsanlegg, deretter ble funnbordet rigget med fotoutstyr, oppbevaringsbokser, og funnskjema.

Arrangørene var tydeligvis forberedt på mange funn som skulle registreres og fotograferes, mens medlemmene satte i gang og spredte seg utover jordene. Det var et helt fritt søk, uten noen systematisk gjennomføring, men av erfaring vil det som regel bety at i løpet av dagen har alle søkt litt overalt og at hele området har hatt et sporadisk søk.

Funnbord dag 1 (Foto Martin Mesicek)

Det ble derimot tidlig klart at det jordet som lå nærmest fjellstua hadde mye moderne metallskrot i jorda. Etter noen timer kunne man derfor føle den så alt for kjente forvandlingen i stemningen i gruppen; fra det naivt optimistiske i forkant av søket, til møtet med den harde virkelighet. Men, når en ringspenne vi tror kan være fra middelalder dukket opp lenger nede på jordet steg optimismen igjen.

Ringspenne mulig middelalder (Foto Martin Mesicek)
Collage ringspenne (Foto Martin Mesicek)

 Deretter dukket det opp noen sølvmynter fra svensketiden, som nok stammer fra fjellstuas første driftsår siden man antar at denne åpnet dørene midt på 1800 tallet, knapper og det vanlige «skrotet»

Skrot (Foto Martin Mesicek)

På slutten av dagen måtte vi dessverre konstatere at vi ikke hadde funnet noen jerngjenstander vi trodde kunne være våpenrester, eller andre gjenstander fra middelalder i området rundt den mystiske haugen, som lå godt beskyttet med høyt gress rundt seg i alle retninger. Vi fant derfor ikke noe støtte for lokalfolkets historier om at dette jordet skulle ha vært en slags samlingsplass i middelalderen i form av en grenselokasjon, slagsted eller liknende.

Noen rester av flere anlegg ble heller ikke observert under graving, og det ble kun funnet noen få biter jernslagg, men det er mulig vi ikke kommer dypt nok, eller at vi graver for små hull. Jorden var også ganske steinete som gjorde gravingen litt vanskeligere enn vanlig, noe også en av spadene smertelig fikk erfare der den takket for seg med bøyd blad allerede etter få timer bruk.

Sultne og spente på søndagens funnbilde samlet gruppen seg til middag og litt sosial omgang før det var tidlig opp og kolonnekjøring ned til Lyservollen i et fantastisk høstvær og med klar sikt over fjellene.

Stemningsbilde (Foto: Christian Christensen)

Her kunne man se myra grense til beitemark og gressjordene – og sikre kilder hadde fortalt oss at her skulle det ha vært mye aktivitet i tidlig middelalder og tidligere, kanskje til og med handel med jernet kunne ha foregått i området?

Ankomst Lyservollen (Foto: Christian Christensen)

Men, det ble ingen funn fra slike tidlige tider her heller, noen sølvmynter fra svensketiden og knapper og liknende dukket opp, som det pleier, men medlemmene fikk nøye seg med den vakre utsikten og litt spredte regnbyger som sikkert fungerte som en oppkvikker i perioder. En samling av militærknapper, tre i tallet, med riksløve fra dansketiden, var et av dagens morsomme funn.

Knapper (Foto: Martin Mesicek)
Sølvmyt (Foto: Trond Gåsland
Lusekam etc. (Foto Christian Christensen)

Ettermiddagen kom fort og medlemmene takket for seg og kjørte hjem ettersom andre forpliktelser og hverdagen nærmet seg faretruende – og selv om vi ikke gjorde noen spektakulære funn denne gangen tror vi nok Golsfjellet skjuler enda flere gåter som kan utforskes i fremtiden.

Resultatene fra søk som dette kan, i hvert fall til en viss grad, hjelpe til å styrke eller svekke lokale sagn og historier, og samtidig tilby et hyggelig weekend avbrekk for de som vil være med. Det er derfor ikke umulig vi igjen pakker utstyret og besøker Golsfjellet en gang i fremtiden.

Kommentarer:

Torhild Liane sa: Området er jo kjent for å være et treffsted mellom folk fra Hallingdal og Valdres, mye har nok foregått der, både på godt og vondt.
Hyggelig for dere med en fjelltur i det fine høstværet, selv om det ikke ble de store funn denne gang.
Bedre lykke neste gang.
Godt skrevet igjen.

Ole Chr. sa: Takk for fin lesning, og ikke minst, takk for godt arrangert tur!

Comments are closed.