En sommer er over

Tekst: Per Sibe

Og for en metallsøker er ikke det bare negativt. Sommeren er en litt sånn dø-periode for oss i Norges Metallsøkerforening. Kornet står høyt på jordene og tilgjengelige søkeplasser reduseres kraftig. Ferieavvikling står jo sentralt sånn på denne tiden av året for de fleste. Noe som igjen gjør at det ikke har vært noe medlemsmøter de siste par månedene. Men 5. september er vi igang med det igjen

Men litt har jo skjedd allikevel.

Et fin kveld med foredrag og sosialt samvær med Jan Bill og hans  folk fra kulturhistorisk museum i juni var en fin avslutting av samarbeidet med å avdekke kaupanget  på Gokstad. Vi håper å komme tilbake med en grundigere oppdatering av dette prosjektet.

Media har vist veldig  interesse for metallsøking denne sommeren, noe som igjen har økt vår medlemsmasse betraktelig.

Og økt medlemsmasse er vi som forening glade for av flere grunner.

For det første viser det jo at flere og flere ser viktigheten av å redde kulturarven vår fra pløyelaget før plogen og forurensningen lar den forsvinne for alltid.

En annen grunn til at NMF ser med glade øyene på økt medlemsmasse, er det faktum at den dagen man tar opp metallsøking som hobby, så medfører det også mye ansvar. Lover og regler er ikke alltid gitt at man er klar over, eller forstår med det samme, og da er det nok veldig nyttig å ha en forening med 22 års erfaring å lene seg på. En forening full av hjelpsomme mennesker med en imponerende mengde kunnskap, som de så gjerne deler med deg.

Norges Metallsøkerforening er til en hver tid opptatt av at norsk lov følges, og følger opp saker hvor overtramp blir begått. Uavhengig av om overtrampet blir begått fra en metallsøker eller myndighetens side. Dette betyr ikke nødvendigvis at NMF er enige i alt som loven sier, men foreningen forholder oss til den og forventer at alle andre gjør det samme.

Det vi er uenige med lovteksten i, jobber vi politisk med å få forandret. Og jo større forening, jo mer påvirkningskraft har vi.

Og det begynner å bære frukter. På forsommeren fikk en representant fra NMF-styret tale vår sak for sentrale stortingspolitikere.

NMF`s Erik R. Johansen fikk tale vår sak for sentrale stortingspolitikere (arkiv)
(foto: Per Sibe)

Og husk at selv om du personlig ikke ønsker å drive aktivt med metallsøking, så er det fullt mulig å støtte foreningens arbeid for kulturarven, ved å tegne et støttemedlemskap.

Men nå står en ny spennende sesong for døren.

Noe som kanskje blir en av de viktigste sesongene i NMF sin historie. Både med tanke på politisk arbeid og funnmessig.  Det er mye som rører seg i både metallsøker og arkeologiske miljøer for tiden.

Og Fortiden For Fremtiden skal prøve å følge opp og dekke dette så godt vi kan. Men som en liten bønn til slutt kan du jo tenke over om du har en metallsøkerhistorie, eller noe annet metallsøkerrelatert som andre kunne være interessert i å høre om . I så fall er det bare å ta kontakt med redaksjonen. Vi trenger veldig sårt flere frivillige bidragsytere.

En riktig god og ansvarsbevisst metallsøkersesong ønskes dere alle.

Funn fra Gokstad. Reddet for fremtiden. (foto Per Sibe)
Comments are closed.