Bli med og sett preg på kulturminnedagene 2013

Kulturminnedagene 2013: Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling

I september hvert år markeres de europeiske kulturminnedagene over hele Europa. Kulturminner og kulturarv vises fram for millioner av mennesker i mer enn 50 land. Kulturminnedagene er en av de mest omfattende kulturelle begivenheter i Europa. I Norge markeres dagene over hele landet den andre uken i september med hundrevis av aktiviteter.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå, uttaler generalsekretær i Norges Kulturvernforbund Jan Solberg, som har det overordnete ansvaret for Kulturminnedagene her i landet. Disse dagene synliggjør en lang rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner vår felles kulturarv, ikke bare de materielle kulturminner, men også historisk kunnskapsformidling og håndverk er i fokus disse dagene.

Tema i 2013 er Historiens kvinner og menn. Under årets kulturminnedager fokuseres det på hvilke roller kvinner og menn har hatt. Hvilke kvinner og menn har bidratt til å skape vår felles identitet og tilhørighet? Hvilke virksomheter har kvinner og menn hatt i lokalsamfunnet, – hva har vært de tradisjonelle områdene og hva har vært de utradisjonelle?  Hva preget samfunnet på våre besteforeldres og oldeforeldres tid? Hvilke spor har hundre år med allmenn stemmerett for kvinnene satt?

Kulturminnedagsarrangement skal foregå i perioden 8. til 15. september. Alle lokale lag og foreninger oppfordres til å melde inn arrangement på www.kulturvern.no/kulturminnedagene, registreringen er åpen til 11. august. Et av arrangementene som særlig utmerker seg, vil motta kulturminnedagsprisen på 20.000 kr. I tillegg vil det deles ut åtte priser til de aktivitetene med best oppfølging på lokalhistoriewiki.no.

Comments are closed.