Årets første foreningstur

(Tekst og Foto: Per Sibe) Årets første foreningstur gikk av stabelen den 30. april. Metalldetektorist og lokalhistoriker Bjørn Lunder var nemlig på jakt etter sine aners gamle husmannsplass. Og med været fra sin beste side lå alt til rette for en spennende dag på de gamle jordene hvor husmannsplassen Dogga en gang hadde befunnet seg.

Bjørn Lunder forteller om stedets historie

Klokken 11.00 hadde trettitre ivrige metallsøkere innfunnet seg i solskinnet til en rask briefing og forhistorie om dagens mål.

Fylkesarkeologen i Akershus hadde også blitt innbudt, hadde meldt sin ankomst, men dukket aldri opp.

Bjørns glimrende briefing ble lyttet til med stor interesse. Gjennomgåelse av rutiner og registrering av de fremmøtte gikk også unna og så var det klart for vårens første offisielle metallsøkertur i regi av NMF.

En virkelig fin dag ble det. Foreningens medlemmer kom fra fjern og nær for å delta. Jordene var fylt med lystige bipp fra Hedemark, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Buskerud. Mange som man kjente godt fra forum og mail, fikk man endelig møte i levende live.

Ikke rart lunsjen ble utvidet en smule eller to. Og det er helt i Norges Metallsøkerforenings ånd. Det sosiale er en prioritert del av felles søkerdager.

 Funn

Med så mange metallsøkerentusiaster samlet på et sted, er det jo mange gjenstander som blir gravd opp fra jorden. Alle funn ble registret og fotografert. Ved mistanke om at noe var innleveringspliktig ble GPSposisjoner tatt. Nå var det ikke mange funnene som falt i den katogorien, men en bandt annet en øks og ble for sikkerhets skyld levert inn til Fylkesarkeologen uken etter.

Funn fra Dogga

Ellers var det vel ikke de mest spennende funnene som ble gjort denne dagen. Men, litt mynter, knapper, vektlodd, bjeller, en stigbøyle og en artig ørnefigur er jo absolutt verd å nevne.

Og at det hadde vært en fin dag var det ingen som protesterte på. Alle kunne gå hjem med litt funn, litt mer solbrente og mange gode minner rikere. Og Bjørn Lunder fikk litt mer informasjon om sine aners boplass med seg hjem i sekken

Folk koste seg
Comments are closed.