Tyskland 1871-1990

Tysklands samling til en politisk og administrativt integrert nasjonalstat skjedde offisielt den 18. januar 1871.