Riksløver og lignende løver

Noen eksempler på bruk av riksløven og løvespenne

Den norske løve