2 Skilling 1531-1532 Christian II (ɴᴍᴅ7)

Detaljer:

Beskrivelse: Klipping fra Christian IIs gjenerobringsforsøk i Norge.

Årstall: 1531-1532

Myntherre: Christian II

Land: Norge

Myntsted: Oslo

Myntmester: Hans Hansen (?)

Materiale: Sølv - 875‰

Mål: 12x12 mm

Vekt: 0,927 gram

Advers: Kronet Oldenborgs våpen

Revers: Uten preg

NMD: 7

Funnopplysninger:

Funnet av: Gert Hansen

Dato: 2020

Fylke: Viken

Kommune: Ullensaker

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Viken

myntsamleren.no – Christian 2 (1513-1523 og 1531-1532)

https://domkirkeodden.no/kong-christian-iis-klipping

Utmyntet under beleiringen av Akershus festning vinteren 1531-1532. Finnes i flere varianter.

Etter å ha rømt til Nederland åtte år tidligere, forsøkte Christian II å gjenvinne sitt arverike Norge med en hær av leiesoldater vinteren 1531-1532. Leietroppene tok Oslo og beleiret Akershus festning. Beleiringen varte og rakk, og Christian kom i pengevansker. Da fikk han låne myntmester og myntredskap fra motstanderen, lensherre Mogens Gyldenstjerne på Akershus. Slik myntet Christian II klippinger.

Christian fikk metall fra erkebiskopen og andre norske biskoper. Her gjaldt det å forsvare både den katolske tro og den nasjonale politikken. Det var mye kirkesølv som nå gikk til myntmetall. Det gikk så langt at myntmesteren prøvde sølvet i St. Halvardskrinet i Oslo. Om det er denne helligdommen vi ser igjen i Christians klippinger, er uvisst. I alle fall er disse myntene sjeldent gode i metallet. De er målt til over 97 % sølv.

UIO

Angrepet på Akershus festning

Med flere sterke støttespillere, blant dem den katolske Keiser Karl 5. (hans svoger) gjennomførte Christian II i november 1531 et angrep mot Norge og Akershus festning, i et forsøk på å få tilbake kongemakten.

Angrepsstyrken bestod av 15 skip og 5000 landsknekter, under ledelse av jyllandhøvdingen ”Skipper Clement”, som var en av Christians trofaste støttespillere. På grunn av uvær mistet flåten flere skip. Akershus festning holdt dermed stand mot angrepet, men ble beleiret. (Flere av de norske riksrådene støttet Christian, men Mogens Gyldenstjerne var tro mot Kong Frederik og holdt stand på Akershus). Christian II beleiret Akershus festning og dette ledet først til en våpenstillstand 23. november 1531.

I mars året etter utrustet Frederik I en flåtestyrke med landtropper som skulle komme Akershus festning til unnsetning. Den var ledet av Tile Giseler og Peder Skram. Den var også støttet av Lübeck, som fryktet Christians eventuelle tilbakekomst. Underveis erobret de fem av Christians skip, og utenfor Akershus festning hadde de spredde kamper mot Christians styrker. En forsterkningsstyrke ble sendt fra København 2. mai, ledet av Knud Gyldenstjerne (bror til Mogens på Akershus). 8-9 mai 1532 var det trefninger mot- og på land. Christian ba om forhandlinger og 1. juli 1532 gjorde Christian avtale om at han kunne ta med seg 200 mann og reise til København for å forhandle direkte med Frederik. Dette løfte om ”fritt leide”, underskrevet av 27 betrodde menn, ble straks brutt. Christian II ble sendt i fengsel på Sønderborg Slott, der han satt i 17 år.

Søk funn

Funnkategorier