1 Penny 1279-1307 Edward I (London)

Detaljer:

Årstall: 1279-1307

Tidsepoke: Plantagenets (1216-1399)

Myntherre: Edward I

Land: England

Myntsted: London

Materiale: Sølv

Advers: ✠ EDW R ANGL DNS HYB

Revers: CIVITAS LONDON

Funnopplysninger:

Funnet av: Ronald Hosen

Dato: 2019

Fylke: Trøndelag

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Trøndelag