1 Denar 768-814 Karl den store

Detaljer:

Beskrivelse: Karolingisk denar

Årstall: 768-814

Myntherre: Karl den store - Charlemagne - Karl der Große

Tittel: Konge (768-814)

Land: Frankerriket

Myntsted: Saint-Denis

Materiale: Sølv

Advers: ✠ CAROLVS REX FR.

Revers: ✠ SCI DYONISII

Annen info: Sjeldent funn som har vært i et stygt møte med plogen.

Funnopplysninger:

Funnet av: Ronald Hosen

Dato: 2019

Fylke: Trøndelag

Type terreng: Dyrket mark

Innlevert til: FA Trøndelag